Fredrik Alm fick diplom av Drottning Silvia för sin forskning

Fredrik Alm fick ta emot diplom från Drottningen på Majblommans årliga diplomceremoni. Foto:Jonas Ekströmer

Fredrik Alm fick ta emot diplom från H.M. Drottning Silvia på Majblommans årliga diplomceremoni. Foto:Jonas Ekströmer

Örebroforskaren Fredrik Alm har tilldelats Majblommans forskningsbidrag och fick vid en ceremoni på Kungliga slottet ta emot ett diplom från Drottning Silvia.
– Det var väldigt roligt att presentera min forskning i det sammanhanget, säger han.

Fredrik Alm är doktorand i hälsovetenskap och forskar om barns och ungdomars återhämtning efter en tonsilloperation. Fokus i hans studier ligger på smärta och den smärtbehandling dessa patienter får.

– Just nu utvärderar jag hur barnen skattar sin smärta efter operationen och hur de hanterar smärtbehandlingen, både med läkemedel och andra metoder. Barnens perspektiv är viktigt, för de är de enda som kan svara på om smärtbehandlingen möter deras behov, säger Fredrik Alm.

Operation av halsmandlar är en de vanligaste operationerna som utförs på barn, både i Sverige och internationellt. Barnen får oftast åka hem bara några timmar efter operationen, vilket gör att smärtan är något som familjerna själva får hantera hemma. Efter operationen rapporterar barn ofta en besvärlig och långdragen återhämtning med måttlig till svår smärta.

– Ungefär en fjärde del kontaktar sjukvården på grund av smärta efter operationen. Därför finns det ett behov av att titta på hur hälso-och sjukvårdens rekommendationer och information till barn och närstående kan anpassas för en snabbare och mer skonsam återhämtning, säger han.

Otillräcklig smärtbehandling av äldre barn

För Fredrik Alm är det andra året i rad som han får forskningsbidrag från Majblomman, som varje år avsätter 1 miljon kronor till forskning som direkt involverar barn och ungdomar.

– Mina studier visar bland annat att operationsmetoder och tekniker, men även barnets ålder och hur väl de följer rekommenderad smärtbehandling, påverkar smärtutfallet och återhämtningen i hemmet efter tonsillkirurgi. Exempelvis rapporterar äldre barn smärta i högre utsträckning än yngre barn, vilket tyder på otillräcklig smärtbehandling av denna grupp.  Dessutom kan vi i den aktuella studien se att den smärtstillande medicinen som ordineras av läkaren inte alltid tas eller följs på ett optimalt sätt i hemmet, säger han.

På sikt hoppas Fredrik Alm att hans forskning ska leda till bättre smärtomhändertagande i samband med operation av halsmandlar, men också efter andra typer av operationer som barn genomgår.

– Vi kan anpassa informationen och rekommendationer vi ger från vårdens sida så att de bättre passar barnens och familjernas behov.

”Årets Rolf Zetterströms-stipendiat”

Resultaten av sina studier fick Fredrik Alm också presentera under Majblommans årliga diplomceremoni på Kungliga slottet i Stockholm. Då utsågs han även till ”Årets Rolf Zetterströms-stipendiat” – ett stipendium som tilldelas det projekt som Majblommans forskningsråd anser ha den högsta vetenskapliga kvaliteten.

– Det var väldigt roligt och lite speciellt att presentera min forskning i det sammanhanget, säger han.  

Text: Jasenka Dobric