Grönt ljus för förskollärarutbildningen – kritik mot grundlärarutbildningar i UKÄ:s utvärdering

Fasad Örebro universitetet med logga

Förskollärarutbildningen vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Det visar en utvärdering av samtliga förskollärarutbildningar i landet som UKÄ, Universitetskanslersämbetet, gjort. Grundlärarutbildningarna däremot får omdömet ifrågasatt kvalitet av UKÄ. Samma omdöme får omkring hälften av grundlärarutbildningarna i Sverige.

– Omdömet om förskollärarutbildningen kunde inte vara bättre. Utbildningen är sammanhållen och ger studenterna kunskaper och verktyg för att nå examensmålen, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar för lärarutbildningarna på Örebro universitet.

Förskollärarutbildningen är den populäraste lärarutbildningen vid Örebro universitet, med flest antal förstahandssökande.

UKÄ:s utvärdering innefattar ett urval av examensmålen i utbildningen, bland annat ämneskunskaper, forskningsmetoder, undervisning, jämställdhet och  barns rättigheter. UKÄ utvärderar också kvalitetetsarbete och studentinflytande.

Brister i delar av mål

UKÄ ger de två grundlärarutbildningarna vid Örebro universitet omdömet ifrågasatt kvalitet. Grundlärarutbildningarna håller hög kvalitet i de flesta av de områden som bedöms, men det finns brister inom en del av de mål som studenterna ska uppnå och därför blir det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

– Vi har redan påbörjat ett arbete för att förbättra utbildningen. UKÄ:s granskning ger oss värdefulla inspel till vårt fortsatta arbete med att stärka kvaliteten, säger Thomas Denk.

UKÄ konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för att bedriva grundlärarutbildning vid Örebro universitet är goda. Det finns tillräckligt med lärare som har rätt kompetens och kopplingen mellan utbildning och forskning är god.

– Lärarna och utbildningsmiljön ger oss bra möjligheter att stärka de delar som nu fått kritik, säger Thomas Denk.

Problem med ämneskunskaper

En brist enligt UKÄ är att studenternas självständiga arbeten inte håller tillräckligt hög kvalitet, och att det inte är säkerställt att utbildningen ger de specifika ämneskunskaper som studenterna behöver för sin framtida undervisning.

De båda grundlärarutbildningarna får godkänt för sitt arbete med jämställdhet, för att ha ett systematiskt kvalitetsarbete, för bra studentinflytande och goda kontakter med arbetslivet.

– Lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, i ett pressmeddelande.

Anders Söderholm påpekar också att UKÄ:s nya utvärderingssystem är mer heltäckande vilket ökar sannolikheten i att utbildningarna brister i någon del. De utbildningar som fått ifrågasatt kvalitet har fått kritik för delar av ett eller två examensmål.

 

UKÄ har utvärderat samtliga universitet och högskolor som har förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. De kan antingen ha ”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”.

Grundlärarutbildningarna vid Örebro universitetet har två inriktningar, den ena mot förskoleklass och årskurs 1-3, och den andra mot årskurs 4-6.

Alla lärarutbildningar i Sverige är utformade utifrån samma ramverk från examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen.

Universitet och högskolor som fått omdömet ifrågasatt kvalitet har nu ett år på sig att förändra utbildningen. Därefter gör UKÄ en uppföljning och beslutar om tillstånd att utfärda examen.