Gymnasielever fick lektion av lärarstudenter på universitetet

Lärarstudenter med elever från gymnasiet

Marie Meyer, lärarstudent, mötte Ella Carlsson, Emil Wellander, Thu Gaw Paw och Jenny Wallin Jansson för en lektion på Örebro universitet.

Färsk erfarenhet från utbildningen ledde till att dagens studenter fick en möjlighet att praktisera läraryrket med gymnasieelever. Inte ute på någon skola, utan i en lärosal på universitet.

Sebastian Piepenburg och Carin Fröjd tog ämneslärarexamen på Örebro universitet 2017 och arbetar nu på lärarutbildningen, Sebastian Piepenburg på heltid och Carin Fröjd extra för kursen Internationella och globala perspektiv. De båda arrangerade workshopen med lärarstudenter och gymnasieelever.

– Under min utbildning efterfrågade vi ofta mer av praktiska moment, att få mer insikter om hur det är att vara lärare i praktiken, säger Sebastian Piepenburg.

Workshopen var ett svar på denna efterfrågan om mer praktisk övning i läraryrket. Grupper av lärarstudenter på femte terminen på ämneslärarprogrammet planerade och genomförde lektioner med elever från Lindeskolan, Lindesberg, och Karolinska gymnasiet, Örebro.

Fick mycket tid över

Marie Meyer var en av lärarstudenterna och kunde dra slutsatser direkt efter den lektion hon ledde tillsammans med två kurskamrater:

– Vi fick jättemycket tid över så det gäller att ha en back up-plan, konstaterar hon och får medhåll av sina ”medlärare” Stina Holm och Sandra Danho.

Lärarstudenter

Sandra Dahno, Stina Holm och Marie Meyer är lärarstudenter som deltog i workshopen.

Lärarstudenterna observerade sin kurskamrater under lektionerna för att sedan ge återkoppling. Sander Dahlberg var en av dem som började workshopen med att lyssna.

Hans väg till lärarutbildningen är idrotten.

– På gymnasiet var jag inte så intresserad av skolan. Här på universitetet har mitt intresse för samhällskunskap vuxit fram och jag känner att jag som lärare kan utveckla människor och bidra till samhället, säger han.

Workshopen kan ses som ett komplement till den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– Den ger en möjlighet att koppla det ämne vi läser direkt till undervisning. Ute i skolan är det ofta så att studenterna ska följa den planering som läraren har, säger Sebastian Piepenburg.

Lärarstudenter

Sander Dahlberg, Samuel Nordberg och Ali Jafri lyssnar på sina kurskamrater som håller lektion under workshopen.

Med goda idéer kommer man långt, konstaterar Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning.

– Integration mellan teori och praktik är ett av målen i Framtidens lärarutbildning och workshopen visade att det inte behöver vara så krångligt, säger hon.

Praktiken så viktig

Sebastian Piepenburg konstaterar att lärarstudenterna knappast kan få nog av att praktisera sitt framtida yrke under utbildningen och hoppas att inslag som workshopen blir mer vanligt.

– Ämneslärarprogrammet är femårigt. Från dag ett till den dag du tar examen är det lätt att du blir fångad av dina ämnen. Så du behöver ständigt bli påmind om att du faktiskt ska bli lärare, säger Sebastian Piepenburg.