Hampus och Natalie är ambassadörer för Svenska FN-förbundet

Hampus Petersson och Natalie Lidén

Vid sidan av studierna har Hampus Petersson och Natalie Lidén valt att engagera sig ideellt som ambassadörer för Svenska FN-förbundet. Genom att blogga, arbeta med projekt och erbjuda föreläsningar sprider de kunskap om de globala målen för en hållbar utveckling och arbetar med förbundets projekt Flicka, Minor och Skolmat.

Natalie Lidén studerar på Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning och Hampus Petersson läser Masterprogram i företagsekonomi, profil hållbart företagande. Vid sidan av studierna är de Svenska FN-förbundets ambassadörer för de globala målen för en hållbar utveckling.

Som ambassadörer arbetar de med att sprida information och öka engagemang för en bättre värld. Ambassadörerna arbetar med de globala målen för hållbar utveckling, men är också utbildade i FN-förbundets projekt Flicka, Minor och Skolmat. Hampus Petersson och Natalie Lidén ger exempel på hur skolmat kan påverka närvaron i skolan i utvecklingsländer:

– Gratis skolmat har en stor betydelse. Hungern minskar och närvaron ökar i skolan, berättar Hampus Petersson.

– Det blir en dominoeffekt, barnen går i skolan och får utbildning som leder till jobb, tillägger Natalie Lidén.

Ambassadörerna är i åldern 16 – 26 år och kommer från hela Sverige. I början av uppdraget får de en gemensam utbildningshelg i Stockholm. Efter det kan de engagera sig genom tre aktiviteter: blogga, föreläsningar och projekt.

– Jag har bloggat om ”En minfri värld är alla länders ansvar” på Svenska FN-förbundets hemsida, berättar Natalie Lidén.

Ambassadörerna kan ordna olika arrangemang. Förra året genomförde dåvarande ambassadören Lydia Andersson med hjälp av volontärer loppet ”Run for Girls” i Markaspåret.

Hampus Petersson och Natalie Lidén planerar ett projekt under våren. Den 7 maj ska de vara med på Hållbarhetskonferensen som lärare från flera utbildningar ordnar tillsammans. Studenterna får arbeta tvärvetenskapligt med utgångspunkt i Agenda 2030.  

– Vi kommer att vara med och berätta om vårt arbete som ambassadörer i början av konferensen. Sedan är vi på plats för att svara på frågor, säger Hampus Petersson.

Koppling till studierna

Det var när Hampus Petersson sökte mer information om hållbar utveckling som han upptäckte att man kan bli ambassadör för globala målen på FN-förbundets hemsida.

– Uppdraget som ambassadör är starkt kopplat till mina studier. Jag tror att detta kan gynna mig i framtiden. Nästa termin ska vi ut på praktik och då kan det vara bra att ha goda kunskaper om Agenda 2030, tillägger han.

Natalie Lidén håller med om att uppdraget öppnar många dörrar:

– Vi arbetar med aktuella ämnen och får kunskap som efterfrågas av arbetsgivare. Detta är ett ideellt arbete som funkar superbra att göra i samband med studierna.

Text och foto: Anna Asplund