This page in English

Handelshögskolans hållbarhetsarbete – ett led i att utbilda framtidens ledare

Sven Helin och Hannah Scharf

Sven Helin och Hannah Scharf.

Handelshögskolan i Örebro arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor som rör både utbildning och forskning. Aktiviteterna, som är en del av ett FN-initiativ för att få handelshögskolor i hela världen att ta ett ökat ansvar för dessa frågor, finns nu också samlade i en rapport.

Läs Handelshögskolans första PRME Sharing Information on Progress (SIP) Report 

PRME, Principles for Responsible Management Education, lanserades 2007 och är ett FN-initiativ för att stimulera arbetet med hållbarhetsfrågor på handelshögskolor i hela världen. PRME har över 720 medlemmar och Handelshögskolan vid Örebro universitet är medlem sedan 2016.

AACSB, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, är det största internationella ackrediteringsorganet för utbildning inom ekonomi. Handelshögskolan har påbörjat ackrediteringsprocessen som beräknas vara klar i slutet av 2019. Mindre än 5 procent av 16 000 skolor över hela världen är ackrediterade av AACSB.

Handelshögskolan är sedan 2016 medlem i PRME, Principles for Responsible Management Education – ett FN initiativ med målet att stimulera hållbarhetsarbetet på handelshögskolor. Som medlem redovisar Handelshögskolan utvecklingen av sitt arbete i en rapport vartannat år.

– Det är ett sätt att uppmärksamma hållbarhetsarbetet inom alla delar av vår verksamhet och lyfta hållbarhetsfrågor inom utbildningen. På Handelshögskolan utbildar vi studenter som i framtiden får chansen att påverka och styra företag mot en mer hållbar inriktning. Många gånger har de beslutsfattande funktioner där man också bör väga in hållbarhetsaspekter, säger Sven Helin, prefekt för Handelshögskolan vid Örebro universitet.

En milstolpe i arbetet med hållbarhetsfrågor som rör utbildning har varit inrättandet av ett masterspår med inriktning mot hållbart företagande.

– Dessa frågor har blivit allt viktigare och vi märker också ett ökat intresse bland studenterna, säger Hannah Scharf, utredningssekreterare på Handelshögskolan som också har skrivit den första rapporten för PRME.

Kvalitetsstämpel

Inom ramen för PRME ryms sex riktlinjer som fungerar som vägledning för Handelshögskolans hållbarhetsarbete. Dessa är kopplade till utbildning, forskning samt dialog och samverkan med samhället och näringslivet.

– Det handlar om alla tre aspekterna av hållbar utveckling: miljö, ekonomi och sociala frågor, säger Hannah Scharf.

Sedan några år tillbaka arbetar Handelshögskolan också med att uppnå ackreditering av AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). En ackreditering av AACSB, som är det största ackrediteringsorganet globalt för handelshögskolor, är en kvalitetsstämpel för utbildning, forskning och samverkan.

– Vårt fortlöpande arbete med hållbarhet är en viktig del i ackrediteringsprocessen. Vi befinner oss i slutskedet av ackrediteringen och hoppas att vi är i mål i slutet av 2019, säger Sven Helin.

Text och foto: Jasenka Dobric