Här år årets vinnare av pedagogiska priset

Ann Kördel och Claes Holm.

Bland 357 nomineringar till 147 lärare har årets vinnare till pedagogiska priset utsetts av Örebro studentkår. Stort grattis till Ann Kördel och Claes Holm!

För att överraska årets pristagare hade prorektor Anna-Karin Andershed bokat Ann Kördel och Claes Holm till ett möte om pedagogik. Men istället överraskades de av Örebro studentkår, kollegor och studenter i Ljuspunkten.

– Jag tyckte att det var lite märkligt att bli kallad till ett möte med oklart syfte,  säger Ann Kördel.

Hon undervisar sedan två år tillbaka på sjuksköterskeprogrammet i bland annat utvecklingspsykologi och psykiatrisk omvårdnad. Tidigare har hon arbetat som psykiatrisk sjuksköterska och som chef inom psykiatrin på Karlahuset i Örebro.

– Jag brinner för frågorna jag undervisar i och för studenterna. Som relativt ny lärare på universitetet ser jag detta som ett kvitto på att jag är på rätt väg, säger hon.

Claes Holm har sedan 2009 arbetat som lärare på socionomprogrammet i socialt arbete, med några avbrott för att jobba  som socionom inom kriminalvården. För honom handlar socialt arbete om möte med människor. Genom teorin och hur han bemöter studenterna vill han visa hur viktigt det är. 

– Jag vill rikta ett stort tack till alla mina studenter, det är i relationen som vi tillsammans bygger undervisningen.

Anna-Karin Andershed, Ann Kördel, Claes Holm och Nicolaie Kattah.

Anna-Karin Andershed, Ann Kördel, Claes Holm och Nicolaie Kattah.

På uppdrag från Örebro universitet utser Örebro studentkår sedan 1999 en manlig och en kvinnlig lärare som vinner pedagogiska priset. Nicolaie Kattah, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, driver arbetet för studentkårens räkning. Tillsammans med sektionernas utbildningsbevakare har den bedömargrupp han ingår i utsett årets vinnare.

– Det blev en lång kväll att utse två vinnare bland 147 nominerade lärare. Men Ann och Claes var de som hade fått flest motiveringar som uppfyllde våra kriterier till pedagogiska priset, säger han.

Pedagogiska priset ska gå till lärare som är kunniga, engagerade och som förmedlar sin kunskap på ett pedagogiskt och engagerat sätt. Under en treveckorsperiod har Örebro universitets studenter fått nominera lärare de anser ha det lilla extra.

– Det är viktigt att vi uppmärksammar goda pedagoger. De blir förebilder både för sina kollegor och för studenterna. Det de gör har en så omedelbar betydelse för så många, både för vardagen idag och för framtiden, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

Text och foto: Anna Asplund

Claes Holm visar en enorm empati och förståelse för socionomyrket i stort och för oss studenter. Han skapar engagemang och skapar motivation hos oss studenter, att integrera det vi lär oss och få en förståelse för det kommande yrkeslivet. Han skapar även en trygghet och en känsla av att bli förstådd. Han är verkligen värd detta pris!!!

Claes är alltid otroligt engagerad i sitt ämne och det märks tydligt att han brinner för det han gör. Han är empatisk och sympatisk och lyssnar alltid på alla sina studenter, vilket gör att man känner sig sedd och hörd. Det är en otroligt fin egenskap som lärare. Han undervisar med både humor och allvar vilket gör att man blir motiverad och vill lära sig mer.

Claes är en lärare som får alla att känna engagemang, delaktighet och förståelse för det sociala arbetet. Han besitter en pedagogisk naturlighet som inte många andra har och genom den uppmuntrar alla till att prestera för sig själv. När en har seminarium med Claes känner en sig inspirerad och får nya tankesätt och förhållningssätt. Han visar även ett engagemang gentemot kursen och vad som studenterna har att säga. En riktigt guldklimp inom socionomprogrammet!

Han är väldigt pedagogiskt och ser alltid till att alla förstår. Claes är alltid lugn i sitt framförande och har alltid en tydlig plan för vad varje seminarium ska handla om. Tror alla studenter som har haft någon slags kontakt och koppling till Claes känner en trygghet och detta för Claes är väldigt lugn och trygg. Claes förtjänar att tilldelas det pedagogiska priset för han behöver veta att studenterna på socionomprogrammet uppskattar honom.

Han bemöter alla studenter på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Han är den bästa läraren jag har haft och hela min klass håller med. Claes förtjänar definitivt att hyllas och uppmärksammas för sitt väl genomförda arbete, hans tålamod och hans ödmjukhet!  

Han skapar engagemang bland studenter och startar tankeprocesser som man tar med sig till andra delar av livet. Jag kan bara hoppas att jag blir hälften så ödmjuk och tillmötesgående som han är när jag kommer ut i arbetslivet!

Han är ödmjuk, hjälpsam och visar verkligen att han vill att vi studenter lyckas. Skulle nog vilja sträcka mig så långt till att säga att han är den mest pedagogiska och engagerade läraren jag stött på inte bara inom universitet utan överlag. Han borde verkligen få visad uppskattning för det han gör och därför tycker jag att han bör vinna det pedagogiska priset.

 

Jag vill nominera Ann då hon är den mest engagerade och pedagogiska lärare jag träffat på ORU, hon tar sig alltid tid för sina studenter och hon har ett öppet förhållningssätt som gör att man törs att dela med sig av tankar och funderingar som student. Hon har alltid ett lugn över sig som gör att man som student känner att hon har all tid i världen för ens frågor!

Hon är medmänsklig, hjälpsam, pedagogisk och en genuin människa. Hon tar tag i saker och finns där vid problem.

Ann borde tilldelas priset då hon är pedagogisk i sina undervisningar och ger ett bra helhetsperspektiv på sin undervisning. Hon ser till allas frågor och tar dessa med ett bra bemötande och mycket kunskap.
 
Läraren är super pedagogisk, vill få alla att förstå. Lugn, snäll och hjälper till på ett fint och lugnt sätt.
 
Ann gör lärandet roligt och enkelt att förstå. Hon är alltid lättillgänglig och har kloka svar på alla frågor. Hon stöttar och uppmuntrar dagligen. Hon är även en av få lärare som faktiskt lär sig namnen på studenterna, vilket bara det förtjänar ett pris.

Ann Kördel är en lärare som med sitt stora engagemang har lyft psykiatri undervisningen på sjuksköterskeprogrammet. Hon har väckt ett stort intresse hos många i klassen för just psykiatrisk omvårdnad och lägger fram undervisningen på ett anpassat sätt som passar alla individer i klassen. Hon ser varje person i klassen och stannar gärna till i korridoren i Prismahuset för att svara på frågor och diskutera något etiskt dilemma. Med sitt varma sätt är hon en lärare vars föreläsningar man ser fram emot att gå till.

Hon lyfter alltid nya perspektiv som utmanar en till reflektion och kritiskt tänkande. Ann Kördel är en stor tillgång för sjuksköterskeprogrammet och mångas favorit lärare. Hon förtjänar det pedagogiska priset med råge och utbildningen hade inte varit densamma utan henne.