ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Minister: Livslångt lärande allt viktigare uppdrag för universitet och högskolor

Anna Dyhre, Johan Schnürer, Jonas Albertsson, Matilda Ernkrans, Ulf Hall, Gunilla Nordlöf och Johannes Hylander

Anna Dyhre, Johan Schnürer, Jonas Albertsson, Matilda Ernkrans, Ulf Hall, Gunilla Nordlöf och Johannes Hylander i samtal om framtidens kompetensförsörjning.

Högskolornas förmåga att samverka med näringsliv och offentlig sektor är avgörande, inte minst när det gäller att möta bristen på arbetskraft med rätt kompetens och säkra det livslånga lärandet. Det menade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning under HSS 2019.

Konferensen Högskola och samhälle i samverkan har samlat 350 personer från lärosäten, kommuner, regioner och näringsliv i Örebro under två dagar. Temat för årets konferens var Samverkan som gör skillnad, på riktigt.

Örebro universitets rektor Johan Schnürer, Jonas Albertsson, VD på Epiroc Drills AB, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Ulf Hall, chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen och Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket medverkade i en diskussion om kompetensförsörjning, forskning och innovation.

 – Tidigare har samverkan ofta handlat om forskning och innovation och det är naturligtvis något vi ska fortsätta utveckla. Men för att möta den kompetensbrist som finns i Sverige i dag har våra lärosäten en avgörande roll att spela, sa Matilda Ernkrans.

Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans

En utredning om hur resurser till universitet och högskolor ska fördelas är just nu ute på remiss, och ett av förslaget innebär att vidareutbildning blir en del av högskolelagen. Det skulle innebära att det blir ännu viktigare för lärosäten som Örebro universitet att erbjuda utbildning till personer som redan är yrkesverksamma.

– Det livslånga lärandet kommer att bli av än större betydelse för framtiden när vi förväntas jobba längre och jobba med många nya saker, sa Matilda Ernkrans.

Samverkan allt viktigare för näringslivet

Ett annat samtal under HSS 2019 handlade om hur näringsliv och akademi kan jobba ännu närmare tillsammans. Något som Johan Dennelind, VD på Telia och alumn vid Örebro universitet, tycker är viktigt.

– För sex år sedan jobbade vi enligt en affärsmodell där vi gjorde allt själva. I dag har partnerskap och samverkan högsta prioritet och Telia samarbetar redan med flera lärosäten både i Sverige och utomlands. Det är absolut nödvändigt, sa han.

Anna Dyhre, moderator, Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet, Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum, Johan Dennelind, vd på Telia, Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova och Johannes Hylander, moderator

Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet, Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum, Johan Dennelind, vd på Telia och Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova i samtal med moderatorerna Anna Dyhre och Johannes Hylander under HSS 2019.

Också Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, betonade vikten av samarbete för att klara de utmaningar vi står inför, inte minst när det gäller att bygga ett hållbart samhälle.

– Vi har gemensamma utmaningar som är enorma och för att lösa dem måste vi bygga team och samarbeta. Forskare och näringsliv måste jobba i symbios, framför allt i ett litet land som Sverige, sa hon.

Text och foto: Anna Lorentzon
Film: Linus Mattisson och Hanna Welander

Röster från HSS 2019