Så ska forskare kommunicera sin forskning

Hur får forskare genomslag i media utan att ge avkall på sin kompetens och specialisering? Sara Arvidson, kommunikationschef vid Örebro universitet, delade med sig av sina bästa råd i Humtanks seminarium om forskningskommunikation i Almedalen.

Humtank är en akademisk tankesmedja som verkar för att visa upp värdet av humanistisk utbildning och forskning – ett samarbete mellan humanistiska fakulteter vid 15 svenska universitet och högskolor.

Under Almedalsveckan anordnar de seminarier i Humtank-tältet på Hamnplan.