ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

IR & Aesthetics: Migrantresan och dess olika rum i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Bilden visar en mur med klotter. Från utställningen om migration och flyktingströmmar.

Utställningen Refugee Journeys Through the Balkan Route: A Crisis No More? är en del av ett forskningsprojekt som rör de berättelser som skapas i migrationens och flyktingkrisens spår – i Serbien och Grekland.

Just nu visas en utställning om migration och flyktingströmmar i Novahuset på Örebro universitet. Utställningen är en del av ett forskningsprojekt av och med forskare från Aston University och University of Liverpool.

Här kombineras resultaten från rapporten Rethinking Refugee Support: Responding to the Crisis in South East Europe med fotografier och videor som fokuserar på flyktingresan utmed de så kallade Balkanrutterna.

Utställningen ställer frågor kring flyktingars erfarenheter utmed migrationsrutterna på Balkan och innehåller flera interaktiva moment som uppmuntrar besökarna till att djupare reflektera över vad det innebär att vara på flykt undan förföljelse.

De tre brittiska forskarna Amanda Beattie, Gemma Bird och Patrycja Rozbicka står framför skärmar med bilder.

De tre brittiska forskarna Amanda Beattie, Gemma Bird och Patrycja Rozbicka besöker Örebro med sin utställning.

Med utställningen hoppas forskarna i projektet skapa diskussion och debatt kring dels flyktingars erfarenheter och upplevelser, dels vad det innebär att överskrida gränser. Man vill också hjälpa besökarna att fundera över vad det innebär att vara flykting i en modern värld.

Ett collage av bilder från utställningen om Migration

I utställningen finns också möjlighet till olika skapande aktiviteter där besökarna får dela med sig av sin syn på flyktingströmmarna.

Refugee Journeys Through the Balkan Route: A Crisis No More? är en del av ett forskningsprojekt av och med forskare från Aston University och University of Liverpool. 

Utställningen visas i Novahuset mellan den 21 och 23 oktober.