Landets läkarutbildare i Örebro för att förbereda nya utbildningen

Ann-Sofi Duberg, programansvarig och rektor Johan Schnürer inför invigningen av det nationella mötet för läkarprogrammen. Här tillsammans med professor Magnus Grenegård.

Ann-Sofi Duberg, programansvarig och rektor Johan Schnürer inför invigningen av det nationella mötet för läkarprogrammen. Här tillsammans med professor Magnus Grenegård.

I mars nästa år ska ansökan om att få utbilda läkare i det nya programmet vara klar.
Vi har en fördel i den här processen, säger Ann-Sofi Duberg, programansvarig vid Örebro universitet.

De nya ansökningarna var en av två stora programpunkter vid årets nationella läkarprogramsmöte, som samlar alla universitet i Sverige. Örebro universitet, som antog sina första läkarstudenter våren 2011, var värd för andra gången.

Alla universitet måste ansöka om den nya sexåriga läkarutbildningen.  Idag tar studenterna examen efter 5,5 år, men måste sedan göra AT-tjänstgöring för att få sin läkarlegitimation. Den nya ordningen, som börjar gälla 2021, ger läkarlegitimation direkt vid examen.

– I Örebro har vi en fördel av att läkarprogrammet till viss del redan är planerat med tanke på den sexåriga utbildningen. Vi behöver inte göra så jättestora förändringar, säger Ann-Sofi Duberg.

Psykisk ohälsa hos studenter

Vid tiden då Örebro universitet ansökte om läkarutbildningen fanns redan utredningarna som föreslog den förändring som nu blivit verklighet. Andra universitet i Sverige måste göra betydligt större ändringar i sina upplägg för att motsvara de nya examenskraven, enligt Ann-Sofi Duberg.

Den andra huvudpunkten under mötet var psykisk ohälsa hos studenter.  Regina Winzer från Folkhälsomyndigheten berättade om studier som visar att studenter överlag mår sämre psykiskt än jämnåriga som jobbar. Studenterna mår också bättre när de börjar jobba.

I Örebro finns en grupp med lärare och studenter som påbörjat ett arbete med målet att minska risken för psykisk ohälsa hos läkarstudenterna. Det finns också en psykolog från Campushälsan som tar emot studenter som behöver det.

– Enkäter som studenterna gjort visar också att det ibland är ganska enkla saker som kan bidra till att studenterna mår bättre, som en lyhörd schemaläggning och bra lokaler, säger Ann-Sofi Duberg.

Förutom det stora gemensamma mötet samlades deltagarna i mindre specialinriktade grupper, med konkreta resultat.

– Mötet i Örebro visade också att vi blir allt bättre på att samarbeta mellan lärosätena, säger Ann-Sofi Duberg.