Lars Haikola ny styrelseordförande för Örebro universitet

Exteriör med Örebro universitet.

Lars Haikola har av regeringen utsetts till ny styrelseordförande för Örebro universitet. Han tillträder uppdraget 1 mars.

Lars Haikola är religionsfilosof och har lång erfarenhet av ledande positioner för universitet och högskolor. Mellan åren 2010 och 2014 var han universitetskansler och innan dess bland annat rektor för Lärarhögskolan i Malmö, rektor för Blekinge tekniska högskola och rektor för Campus Helsingborg.

Lars Haikola hade också uppdraget att leda sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, det som blev Linnéuniversitetet.

– Den erfarenheten liknar mest uppdraget som ordförande för Örebro universitet, säger Lars Haikola.

Örebro universitet sticker ut i den svenska akademiska världen enligt honom:

– Örebro är ett av de mer expansiva lärosätena, som det senaste decenniet systematiskt lyckats med att bredda kompetensen, säger Lars Haikola, som ser att han med sin breda erfarenhet kan matcha den fortsatta utvecklingen av Örebro universitet.

Han kommer till Örebro universitet 12 mars, på sitt första besök i den nya funktionen.

Lars Haikola efterträder Olivia Wigzell, som på egen begäran begärt att få bli entledigad från uppdraget som styrelseordförande för Örebro universitet. Hans förordnande går ut 30 april 2020.