Matilda Ernkrans träffade sjuksköterskestudenter

– Det här är riktigt viktiga samhällsbildningar, sa ministern efter att ha träffat studenter från sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna på Örebro universitet.

Matilda Ernkrans är minister för högre utbildning och forskning. Under besöket fick hon delta på studenternas seminarium på både grundnivå och avancerad nivå. Hon fick även se kliniskt träningscentrum där studenterna genom simulering får praktiska färdigheter. Besöket avslutades med fika och dialogsamtal med studenter.  

Film: Beatrice Emmerik och Anna Asplund
Text: Anna Asplund