Med siktet ställt på att bli trea i Europa - då krävs samarbete

Marie Gidlund, Erika Ax och Robert Brummer.

Marie Gidlund, Erika Ax och Robert Brummer diskuterade nationella strategier för forskning inom mat och hälsa.

Näringsliv, akademi och forskningsfinansiärer diskuterade mat och hälsa på Örebro universitet. Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena, satte ribban – Sverige ska vara trea i Europa 2030 när det gäller innovationer inom matsektorn.

– Sverige är på första plats i Bloombergs innovation rankning i Europa men när man tittar på innovation inom matindustrin hamnar vi på plats 14. Sweden Food Arena startades av den anledningen, sa Marie Gidlund.

Sweden Food Arena samlar hela matbranschen från bonden till restaurangbordet för att hitta ett nya sätt att arbeta tillsammans. Marie Gidlund presenterade organisationens vision och ett av målen är att Sverige ska placera sig på plats tre på rankninglistan i Europa över innovation inom matsektorn.

– Vi måste samarbeta. Vi behöver kunskapen från akademin och en politik och myndigheter som underlättar utvecklingen. Vi måste tala med en röst, sa Marie Gidlund.

Vilken kunskap behövs

Robert Brummer representerade Food Science Sweden, samarbete mellan Chalmers, Lunds universitet, Rise, SLU och Örebro universitet.

– Akademin behöver diskutera med både offentlig sektor och näringsliv vilken kunskap som behövs. Det är en skillnad på vad som är bra att veta och vad vi måste veta. Akademin behöver leverera det samhället behöver veta – kunskap som kan ligga till grund för innovation, sa Robert Brummer.

Han leder även satsningen på mat och hälsa på Örebro universitet och påpekade att det finns hinder. Det är till exempel svårt att få forskningsmedel när det gäller nutrition.

– Samtidigt är nutritionsforskningen i Sverige i topp när vi tittar på bibliometrin, hur mycket forskare publicerar och blir citerade, sa Robert Brummer. 

Ny strategisk agenda

– När det gäller nutrition är finansieringen utsprid idag men vi jobbar med det, svarade Erika Ax, forskningssekreterare på Formas och för Nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Hon berättade om den strategiska agendan för livsmedel och vad som behövs i form av forskning och innovation för att bidra till hållbarhetsmålen och konkurrenskraft.

– Den är helt ny - det togs beslut om den igår. Agendan täcker hela spannet från produktion till konsumtion, sa Erika Ax.

Text och foto: Linda Harradine