Stephan Svenning hyllad för insatser för hjärt- och lungräddning

Stephan Svenning undervisar på fler utbildningar vid Örebro universitet, bland annat i kurser på lärarprogrammen som knyter an till natur- och friluftsliv. Sedan länge är han engagerade i det Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, HLR-rådet. Han har varit ordförande i en grupp av bland andra sjuksköterskor med olika specialiteter som tagit fram utbildningsmaterial i livräddning för skolan. –  Sedan 2011 är första hjälpen och hjärt- och lungräddning ett centralt innehåll i årskurs 7 till 9, och förmodligen bidrog jag och min grupp till den nya skrivningen i läroplanen, säger han. Han har också utvecklat nationella första hjälpen-kurser tillsammans med medicinsk expertis. – Jag har bidragit med ett pedagogiskt perspektiv, alltså hur man ska utforma en relativt kort kurs där deltagarna ändå lär sig tillräckligt för att kunna göra livräddande insatser med tillräckligt hög kvalitet, säger han. De senaste åren har Stephan Svenning även ansvarat för en årlig fortbildning för lärarutbildare vid de universitet och högskolor i Sverige som har examensrätt för lärarutbildning i idrott och hälsa.  Under HLR-rådets nationella möte i Stockholm 24-25 september fick han ett erkännande för sin insats – en medalj i silver för att ha spridit kunskap om hjärt- och lungräddning i samhället. – Det var roligt och spännande. Men det som mest påverkade mig mest var situationen och feststämningen. Och inramningen var verkligen av världsklass, samma ställe som Nobelbanketten. – Detta hade naturligtvis ingenting med Nobelpriset att göra, men känslan  att stå där med 1 200 applåderande var – speciell.

Inför 1 200 bankettgäster i Stockholms stadshus fick Stephan Svenning kliva fram på den välkända trappan och ta emot en medalj för sina insatser för hjärt- och lungräddning.
– Det kändes stort att stå på samma ställe som Nobelpristagarna när de håller sina tacktal, säger han.

Stephan Svenning undervisar på flera utbildningar vid Örebro universitet, bland annat i kurser på lärarprogrammen som knyter an till natur- och friluftsliv. Sedan länge är han engagerad i det Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, HLR-rådet. Han har varit ordförande i en grupp av bland andra sjuksköterskor med olika specialiteter som tagit fram utbildningsmaterial i livräddning för skolan.

–  Sedan 2011 är första hjälpen och hjärt- och lungräddning ett centralt innehåll i årskurs 7 till 9, och förmodligen bidrog jag och min grupp till den nya skrivningen i läroplanen, säger han.

Nationella första hjälpen-kurser

Han har också utvecklat nationella första hjälpen-kurser tillsammans med medicinsk expertis.

– Jag har bidragit med ett pedagogiskt perspektiv, alltså hur man ska utforma en relativt kort kurs där deltagarna ändå lär sig tillräckligt för att kunna göra livräddande insatser med tillräckligt hög kvalitet, säger han.

De senaste åren har Stephan Svenning även ansvarat för en årlig fortbildning för lärarutbildare vid de universitet och högskolor i Sverige som har examensrätt för lärarutbildning i idrott och hälsa. 

Silvermedalj för sina insatser

Under HLR-rådets nationella möte i Stockholm i slutet av september fick han ett erkännande för sin insats för att  sprida kunskap om hjärt- och lungräddning i samhället – en medalj i silver.

– Det var roligt och spännande. Men det som mest påverkade mig mest var situationen och feststämningen.

Och inramningen var verkligen av världsklass, samma ställe som Nobelbanketten.

– Detta hade naturligtvis ingenting med Nobelpriset att göra, men känslan  att stå där med 1 200 applåderande var – speciell.