Mer samtal i operationssalen är säkrare för patienten

Camilla Göras

Camilla Göras har forskat om säkerheten i operationssalar.

Kommunikation mellan vårdpersonalen i en operationssal är nyckeln till en mer patientsäker vård, visar ny forskning. Men forskaren Camilla Göras blev ändå förvånad över resultatet hon fick fram.

Arbetet på en operationsavdelning är komplicerat, och det finns många saker som personalen ägnar sig åt. Operationerna är det som tar mest tid. Men den vanligaste aktiviteten sett till antal är kommunikation mellan personalen, visar avhandlingen.

– Trots min erfarenhet och att jag vet att kommunikation är viktigt så trodde jag inte att kommunikationen i operationssalen var så omfattande som den faktiskt är. Det är det viktiga kitt som får operationsprocessen att flyta på, säger Camilla Göras.

När hon började forska 2010 fanns det inget frågeformulär för att studera säkerhetsklimatet inom just operationssjukvård. Därför valde hon att skapa ett. Genom att mäta säkerhetsklimatet går det att förbättra patientsäkerheten, menar Camilla Göras.

Tidigare forskning har visat att säkerheten för patienterna påverkas av en organisations kultur kring säkerhet. I den nya studien är fokus på hur olika faktorer påverkar säkerheten i operationssalen. Camilla Göras har tagit reda på hur sjukvårdspersonalen ser på till exempel ledningen, arbetsförhållanden, stress, samt samarbete.

– Det handlar om att hitta områden som vi måste jobba på och förbättra vad gäller den övergripande säkerhetskulturen, alltså patientsäkerheten, säger hon.

Camilla Göras började forska deltid vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet 2013. I grunden är hon anestesisjuksköterska, och arbetar som patientsäkerhetssamordnare inom operation, anestesi och intensivvård vid Falu lasarett.

Doktorsavhandlingen heter ”Open the door to complexity: Safety climate and work process in the operating room”.

– Min forskning bidrar med ett system- och komplexitetsperspektiv – istället för ett individperspektiv med fokus på fel och syndabockstänkande, säger Camilla Göras.

Text: Beatrice Emmerik
Foto: Region Dalarna