Miljonbidrag till viktig forskning: "Ett av de största problemen inom medicin"

 Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi och Hazem Khalaf, docent i mikrobiologi.

Hazem Khalaf och Torbjörn Bengtsson ingår i det forskningsteam som tilldelats nära 30 miljoner kronor.

Medicinforskare vid Örebro universitet får ta del av nära 30 miljoner kronor. Pengarna ska användas till forskning om behandling av kroniska sår.
– Vi jublade när vi fick beskedet, säger Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi.

67 ansökningar kom in till Stiftelsen för strategisk forskning – bara sex projekt fick anslag. I ett projekt var Linköpings universitet huvudsökande. Där ingår också forskare i Örebro och Luleå.

Torbjörn Bengtsson är professor i medicinsk cellbiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

– Det känns fantastiskt roligt och det betyder jättemycket i den fortsatta forskningen. Vi har jobbat tillsammans med Linköpings universitet under många år. Nu fick vi bekräftelse på att vi har något väldigt bra tillsammans, säger han.

Sårvård kräver stora resurser av sjukvården

Det femåriga forskningsprojektet heter HEALiX, och går ut på att minska lidandet för patienter med olika typer av sår, och spara pengar inom sjukvården. I dag kräver behandlingen av svårläkta sår stora resurser av vården i hela världen.

– Det är ett av de största problemen inom medicin. Det finns siffror på att ungefär en fjärdedel av alla sjukvårdsplatser i Sverige upptas av patienter med kroniska sår, förklarar Torbjörn Bengtsson.

De traditionella sårförband som används i sjukvården måste bytas ofta – och patienternas sår läker inte. Det problemet vill forskarna nu lösa med hjälp av nytt sårvårdsmaterial baserat på cellulosa kombinerat med en ny typ av antimikrobiella ämnen.

– De nya förbanden behöver inte bytas ut lika ofta och materialet är naturligt biologiskt, säger docenten i mikrobiologi vid Örebro universitet, Hazem Khalaf, som ingår i forskningsteamet.

Infektioner kan förebyggas

Förbanden ska också ha sensorer som kan känna av hur sårläkningen går, och meddela när förbandet behöver bytas.

Men det finns fortfarande en risk för infektioner när bakterier växer mellan förbandet och såret. Örebroforskarna arbetar med att förebygga infektioner och påskynda läkningen med så kallade antibakteriella peptider, proteindelar som produceras av mjölksyrabakterier.

– Vi har använt dem under många år och sett att de är väldigt effektiva mot olika sjukdomsframkallande bakterier, till exempel antibiotikaresistenta stafylokocker. Vårt projekt handlar om att hitta ett förband som i kombination med antibakteriella peptider kan läka kroniska sår, säger Torbjörn Bengtsson.

Tillsammans med antibiotika kan peptiderna också utgöra ett effektivt vapen mot multiresistenta bakterier.

– När vi kombinerar antibiotika med våra peptider blir bakterierna mer känsliga mot antibiotikan, det vill säga att det räcker med en lägre dos av antibiotika. Därmed minskar risken för utveckling av antibiotikaresistens, som är ett av de största hoten mot folkhälsan i dag, säger Hazem Khalaf.

Text och foto: Beatrice Emmerik.

I HEALiX- projekt ingår förutom Örebroforskarna docent Daniel Aili (Linköpings universitet), doktor Johan Junker (Katastrofmedicinskt centrum, Linköping), professor Kristiina Oksman (Luleå tekniska universitet) och Petter Sivlér och Mårten Skog (S2Medical AB).