Miljoner till hörselstudie: ”Finns forskning som visar att unga använder hörlurar allt mer”

En man i röd tröja står i en trapp och tittar in i kameran. Bakom honom syns studenter, som är oskarpa.

Stephen Widén på Örebro universitet är forskningsledare för studien.

Kan unga som lyssnar på musik eller spelar spel med hörlurar drabbas av bullerskador? Forskare har fått 3,4 miljoner kronor för att ta reda på det.
- Vi vill veta hur mycket de lyssnar, hur ofta, och hur starkt, säger Stephen Widén.

Forskarna söker nu efter drygt 400 ungdomar mellan 12 och 15 år för att undersöka deras lyssningsvanor, med fokus på hörlursanvändning.

- Det finns forskning som visar att unga använder hörlurar allt mer. Vissa studier pekar på att det kan vara riskfyllt för hörseln, förklarar Stephen Widén, forskningsledare för studien, och docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet.

Det finns bara ett fåtal studier där ungas lyssningsvanor undersökts under en längre tid, enligt honom. I en tidigare studie har forskargruppen kunnat se att de som lyssnar på hög volym har något sämre hörsel, jämfört med de som lyssnar på lägre volym.

– Jag hoppas att den nya studien ska kunna visa en trend som pekar i samma riktning. Då finns det skäl hävda att det finns en risk att skada hörseln om man lyssnar för mycket.

På sikt hoppas Stephen Widén att studien kan leda till ett utbildningsprogram för unga. Det handlar om att förebygga hörselnedsättning, ljudkänslighet och tinnitus.

- Kanske kan det utvecklas appar så att man har koll på hur länge och starkt man lyssnar. Det finns ett förhållande däremellan – ju starkare ljud, desto kortare tid kan du lyssna.

Tekniken skulle kunna liknas vid de ”ljudöron” som finns i dagens klassrum. Öronen visar grönt, gult och rött beroende på hur hög ljudnivån i lokalen är.

Forskningspengarna från det statliga forskningsrådet Forte finansierar det treåriga projektet. Men för att dra säkra slutsatser hoppas forskarna att studien ska pågå längre.

- Jag tror det skulle vara bra att följa de unga upp till 20-årsåldern. Det är inte säkert att de har samma lyssningsbeteende när de blir äldre. Det kanske är under tonåren som det peakar, och sen går det ner, säger Stephen Widén.

Forskarna söker en doktorand till projektet, och den tjänsten kommer snart annonseras ut.

Fakta om studien

I projektet samarbetar forskare från flera områden. Psykologi, audiologi, medicin och handikappvetenskap kombineras.

Stephen Widén och Elina Mäki-Torkko, professor i medicinsk audiologi vid Örebro universitet, arbetar med forskningen. Hon är också verksamhetschef för det audiologiska forskningscentret på USÖ. Dessutom är forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping med i projektet.

Under det första året mäts hörselfunktion och ljudexponering från hörlurar och musikspelare. Under det tredje året görs en uppföljning.

För att undersöka hur unga själva uppfattar risker kring sitt lyssnande i hörlurar kommer också 30 ungdomar att intervjuas.

För att forskarna ska kunna undersöka långsiktiga effekter på hörseln kommer resultaten föras in i en databas. Det ger möjlighet till uppföljningar.