Han är kritisk mot medierapporteringen: "Håller oss konsumenter ansvariga"

Forskaren Vladimir Cotal San Martin står lutad mot en stolpe utanför Forumhuset vid Örebro universitet.

Vladimir Cotal San Martin undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap och sociologi vid Örebro universitet.

Medierna misslyckas med att ge en heltäckande bild av utsatta arbetares situation i flera länder, visar en ny avhandling.
– Konsumenterna hålls ansvariga, vilket hindrar läsaren från att förstå grundproblematiken, hävdar forskaren Vladimir Cotal San Martin.

Han har studerat traditionella tidningar, framförallt i Sverige, men även i USA, Chile och Kina/Hong Kong. Syftet var att se hur medierna framställer arbetares arbetsförhållanden i Asien, Afrika och Latinamerika.

– Avhandlingen visar att det finns en tendens i medierna att individualisera problemet, som snarare är strukturellt. Jag är kritisk mot att medierna genom den här typen av nyhetstexter i huvudsak håller oss konsumenter ansvariga, säger Vladimir Cotal San Martin, som undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap och sociologi vid Örebro universitet.

Han hävdar att resultaten i hans avhandling visar att medierna inte går till botten med orsaken till att arbetare utnyttjas.

– Det blir diskussioner om individen eller lokala oansvariga aktörer i ’tredje världen’, snarare än om det globala kapitalistiska systemet. En sådan medieberättelse påverkar hur vi som läsare förhåller oss till problemet. Det är kärnan i problematiken.

Stora företag slipper ta ansvar

Nyhetsartiklarna lyfter fram ansvariga för arbetarnas usla arbetsförhållanden; i huvudsak konsumenterna och de lokala fabriksägarna. Konsumenterna för att de väntas ta ansvar för de varor de köper. Sedan får de lokala fabriksägarna ta ansvaret medan de transnationella företagen som bär ett viktigt ansvar i affärsmodellen kommer undan ansvaret, menar Vladimir Cotal San Martin.

– De framträder som ansvarsfulla när de har en pressperson som uttalar sig om att det finns uppförandekoder och etiska regler – men att de inte följs. Det framstår som att företagen blir överraskade av att det här sker.

Vill intervjua journalister

Bevakningen av katastrofen i fabriken Rana Plaza 2013 finns med i studien. Över 1100 människor miste livet när en byggnad i Bangladesh huvudstad Dhaka kollapsade. Vladimir Cotal San Martin ger ett exempel på rapporteringen - hur den chilenska dagstidningen El Mercurio fokuserade på arbetarnas reaktioner.

– Även om olika företag pekades ut som delvis ansvariga, framkommer det av artikeln att ansvariga ska betala och ta ansvar. Men det har fortfarande inte skett.

Vladimir Cotal San Martin säger att aktörer framställs olika i nyhetsbevakningen beroende på om de tillhör västvärlden eller tredje världen. Lokala fabriksägare framställs ofta som ansvariga för exploateringen av arbetare - trots att de utsätts för en stor press från mäktiga företag.

– Det menar jag ingår i en typisk västerländsk kolonial föreställning om att ”vi” ska komma dit och hjälpa till att förhandla fram bättre arbetsvillkor, medan det till exempel är de kinesiska cheferna som inte tillåter arbetarna att gå på toa.

I nästa steg är Vladimir Cotal San Martin intresserad av att intervjua journalister, för att få reda på varför medierapporteringen ser ut som den gör.

– Jag skulle vilja resonera med dem om de upplever att det finns ett problem att berätta om det här, och vilka utmaningarna är.

Text och foto: Beatrice Emmerik.

Arbetarnas situation i siffror

Var 15:e sekund dör en arbetare någonstans i världen, enligt ILO, en facklig organisation inom FN.

Arbetare utsätts för våld och systematiskt våld i 65 av 145 länder, visar Global rights index. Siffrorna kommer från världens största fackliga organisation, The International Trade Union Confederation (ITUC). Varje år mäter organisationen arbetsförhållanden och rätten att organisera sig fackligt i olika länder.

Sifforna visar också att i 43 av länderna finns inga garantier för arbetarna. Det gäller till exempel Kambodja, Bangladesh, Vietnam och Guatemala.