Nise – ny lärarstudent: ”Mitt uppdrag att motivera eleverna”

Nise Bilge pratar med studiekamrat

Nise Bilge valde att gå direkt från gymnasiet till ämneslärarutbildningen. Jag vet vad jag vill, säger hon.

I våras tog hon studenten. Nu, efter en sommar, börjar Nise Bilge sin utbildning till ämneslärare.
– Jag kan lika gärna kasta mig in i det eftersom jag vet vad jag vill göra, säger hon.

Nise Bilge, 19 år, bestämde sig för att hon ville bli lärare redan under andra året på Karolinska gymnasiet i Örebro. Nu har hon precis börjat sin femåriga utbildning till ämneslärare i historia och samhällskunskap vid Örebro universitet.

Hennes förväntningar på utbildningen är höga:

– Jag hoppas få ut allt jag behöver för att bli en så god lärare som möjligt och få lära mig av de bästa, säger hon.

Favoritämne är historia och hon vet vad hon vill tillföra ämnet:

– Jag saknade kvinnorna i historien under gymnasietiden. Det var så mycket fokus på män och det enda tillfället vi läste om kvinnor var om suffragetterna. Jag hoppas verkligen kunna uppmärksamma kvinnor mer i min undervisning.

Mitt uppdrag att motivera

Nise  Bilge är högst medveten om att alla inte har samma intresse för historia som hon själv.

– Det blir mitt uppdrag att fånga elevernas intresse och motivera dem till att göra sitt bästa.

Nise Bilge har alltid trivts i skolan och har som hon säger ”alltid haft lätt för mig”. Men den positiva inställningen till skolan beror också på lärare hon haft.

Så här precis i början av sin utbildning till ämneslärare ser hon fram mot att lära sig pedagogik:

– Jag vill lära mig hur man skapar en bra relation till eleverna, och samtidigt förhålla mig professionellt.

Goda egna erfarenheter

Lärare som har lyckats med den balansen, att se varje enskild elev som en individ och samtidigt vara en ledare i klassrummet, är ett föredöme för Nise Bilge. Och hon har haft sådana lärare i verkligheten.

– Jag har goda erfarenheter av min egen skolgång.  Men jag har vänner som inte har det. De har fått en negativ attityd som hindrar dem från att ta till sig undervisningen.

Hon valde Örebro universitet för att hon hört gott on utbildningen. Hennes pappa Yakup har också  läst till lärare här.

Om bara några veckor är det dags för de första veckorna  VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

– Det känns lite konstigt, jag som precis lämnat skolan som elev ska nu  tillbaka i en annan roll. Jag måste agera annorlunda. Men det ska bli väldigt kul, säger hon.

Text och foto: Maria Elisson