Ny bok om elitidrottare och lärande

Natalie Barker-Ruchti.

Natalie Barker-Ruchti.

Nio elitidrottare och vad de har lärt sig av framgång och misslyckanden under idrottskarriären. Det är utgångspunkten i boken Athlete Learning in Elite Sport av Örebroforskaren Natalie Barker-Ruchti.

– I boken är idrottarna i centrum, vilka de var när de startade sin karriär och vilka de har blivit under sin idrottskarriär. Det handlar om det individuella lärandet hos elitidrottare över tid och deras personliga utveckling, säger Natalie Barker-Ruchti, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

De nio elitidrottarna i boken är aktiva inom både individuella sporter och lagsporter. De kommer från olika länder och bär på olika erfarenheter. Boken vänder sig främst till forskare och studenter inom området, men Natalie Barker-Ruchti säger att tränare och sportorganisationer också kan ha nytta av den.

– Mycket av forskningen inom elitidrott utgår från tränare. I boken vänder vi på perspektivet och denna kunskap kan vara ett stöd i tränares arbete.

Individuella lösningar

Boken är uppdelad i tre sektioner. Förutom fallstudier beskriver Natalie Barker-Ruchti ramarna för elitidrotten i dag och dess betydelse för både idrott och forskning inom området.

 – Huvudbudskapet är att det krävs individuella lösningar för varje idrottare. Ett exempel från boken handlar om en kvinnlig religiös boxare från Somalia. För att hon ska kunna utöva sin sport krävs en del lösningar som är specialanpassade till henne, förklarar Natalie Barker-Ruchti.

Ett annat exempel handlar om en elitidrottare som inte vill identifiera sig som varken man eller kvinna.

– Alla dessa faktorer påverkar en människa och i fallet med elitidrottare så påverkar det deras sportprestationer.

Å andra sidan formas idrottare också av sporten de utövar. Boken ger en unik inblick i laguttagningar, skador, flytt, framgång och misslyckanden som alla är en del av elitidrottarnas liv.

– Det handlar om helhetsperspektiv.  Det är viktigt att inte bara berätta framgångshistorier inom idrotten eftersom de bara utgör en liten del av historien, säger Natalie Barker-Ruchti.

Text och foto: Jasenka Dobric