Ny forskning om varför kvinnor fortfarande tar större ansvar för hemmet än män

Jenny Alsarve i Forumhuset.

Jenny Alsarve

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, jobbar oftare deltid och tar större ansvar för hemmet än män. Örebroforskaren Jenny Alsarve får 2,1 miljoner kronor från Forte tillsammans med Katarina Boye vid Stockholms universitet för att undersöka hur skillnaderna uppstår – och varför de blir kvar – genom att följa familjer från första graviditeten tills äldsta barnet fyller 10 år.

– Trots stora politiska insatser för att främja jämställdhet i familjeliv och arbetsliv kvarstår stora skillnader mellan mammor och pappor, säger Jenny Alsarve, forskare i sociologi vid Örebro universitet.

Hon vill visa hur könstypiska arbetsfördelningar uppstår, upplevs, bibehålls och utmanas under småbarnstiden och de tidiga skolåren.

– Vi vet att de stora skillnaderna mellan kvinnors och mäns ansvar i hemmet framförallt uppstår när par blir föräldrar och att de får negativa konsekvenser på både lång och kort sikt, inte minst för kvinnors ekonomiska position, säger Jenny Alsarve.

Vad händer på sikt

Därför vill forskarna inte bara studera de första åren med barn utan även vad som händer på sikt. Vad händer när rutinerna har blivit etablerade och beslut som tagits tidigt om föräldraledighet, omsorg och arbete får konsekvenser?

Jenny Alsarve och Katarina Boye följer 20 familjer under mer än tio år, vilket gör det möjligt att följa processer över tid – med start från graviditeten. I ett tidigare projekt intervjuade de 40 föräldrar före det första barnets födelse och när barnet var 1,5 år. Nu lägger de till en tredje intervjuomgång när det första barnet är tio år.

– Vi kommer också få veta mer om vilken roll krav och förväntningar i yrkeslivet spelar, berättar Jenny Alsarve.

Genom att studien ingår i det internationella forskarsamarbetet TransParent kan forskarna också sätta studien i ett sociopolitiskt sammanhang.

Text och foto: Linda Harradine