Nytt verktyg ska göra uppsatsskrivandet lättare

Magnus Hansson från Handelshögskolan sitter bakom en laptop tillsammans med informatikstudenterna David Wirén och Gustav Haglund.

Magnus Hansson (i mitten) har handlett över 150 c-uppsatser och drygt 60 uppsatser på högre nivå. För att underlätta uppsatsarbetet har han nu skapat plattformen Tutorlearning tillsammans med informatikstudenterna David Wirén och Gustav Haglund.

Studenter som ska skriva uppsats kommer nu att få tillgång till ett helt nytt verktyg.
Det är Handelshögskolan som har utvecklat en plattform på nätet där bland annat mallar, goda råd och filmade föreläsningar om uppsatsskrivande finns samlade.
Själva webbsidan har byggts av två studenter.

Det är inte bara forskningen som är viktig när man skriver uppsats. Det finns också många krav och regler för hur uppsatsen ska se ut och hur arbetet ska gå till.

För att underlätta för sina uppsatsskrivande studenter har nu Handelshögskolan vid Örebro universitet byggt en plattform på webben, Tutorlearning.  

– Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för studenterna att lyckas med sina studier. För att skriva uppsats är svårt, säger Magnus Hansson, docent i företagsekonomi.

Redan nu går det att använda en första version. Där finns både mer allmängiltig information och särskilda begrepp som är viktiga för studenter i företagsekonomi och informatik. Plattformen kommer sedan undan för undan att fyllas med fler presentationer, skrifter och föreläsningsklipp. Meningen är att det nu ska gå att komma igång snabbare med uppsatsskrivandet.

– Studenterna ska kunna fokusera på innehållet mycket mer än färg, form och formalia, säger Magnus Hansson.

Skapad av studenter

Det är informatikstudenterna David Wirén och Gustav Haglund som har byggt den nya plattformen. Den är ett praktiskt projekt i den systemutvecklingskurs de har läst.

Tanken har varit att bygga en avskalad sida. Det ska vara lätt för studenterna att snabbt kunna söka upp användbar information.

– Vi är väldigt stolta över det här. Det är inte som hitta i en djungel, utan det är raka vägar, säger Gustav Haglund.

Under flikar som ”formativa stöd” och ”videoklipp” finns svar på vanliga frågor om hur det egentligen går till att skriva uppsats. Det handlar till exempel om vad teori kan betyda för en vetenskaplig undersökning, hur man samlar data och genomför en analys eller hur man gör en litteraturgenomgång.

– Jag hade haft väldigt stort behov av den här när jag själv skrev uppsats, säger David Wirén.

Busenkel att använda

Även för lärare och handledare krävs det bara några få knapptryckningar för att lägga in ny information.

– Det är busenkelt, säger Magnus Hansson.

Den nya plattformen finns nu tillgänglig på adressen tutorlearning.oru.se. Vissa funktioner, som att kunna chatta med handledare och andra studenter, kräver inloggning. Men mycket av materialet går att komma åt för alla intresserade.

Fungerar för andra ämnen

Plattformen ska också kunna kopieras och användas av andra institutioner och ämnen. Då kan den helt eller delvis fyllas på med annat innehåll. Till exempel kan den lista över centrala begrepp som används inom företagsekonomin lätt ersättas med andra viktiga begrepp.

Tutorlearning kommer att börja användas redan vid höstens uppsatsskrivande. Och en av de första som får nytta av den nya plattformen blir faktiskt en av de studenter som har byggt den.

– Jag ska skriva uppsats nu. Så jag har ju jobbat för mig själv också, säger Gustav Haglund.

Text och foto: Jesper Mattsson

Det här är Tutorlearning

Den nya plattformen har utvecklats för att underlätta för studenter som skriver sina första uppsatser.

Där samlas fakta, formativa stöd, information om uppsatsens olika delar och annat som gör att det snabbt går att få svar på vanliga frågor och lära sig mer om uppsatsskrivande.  

Utvecklingen har skett inom ramen för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.