Nyutvecklad metod hjälper patienter med långvarig smärta och depression

En bild från en psykologmottagning. I förgrunden syns ett par spända händer, i bakgrunden en suddig person i en stol och en låda med pappersservetter på ett bord.

Det har varit svårt för vården att hitta fungerande behandlingsmetoder för de patienter som länge har lidit av smärta och samtidigt är deprimerade. Nu visar tester av en ny metod på lovande resultat.

Personer som har långvarig smärta och samtidigt känner sig stressade, nedstämda eller oroliga, har i dag svårt att få rätt behandling i vården.
Nu har en ny metod testats – med lyckat resultat.
– En stor andel anger att de mår bättre, säger forskaren Martin Södermark.

Många som lever med långvarig smärta mår också psykiskt dåligt. Det kan handla om nedstämdhet och ångest och leder ofta till svårigheter i arbetslivet och på fritiden.

– Det här är en patientgrupp som vården har svårt att hitta rätt behandling för, säger Martin Södermark, doktorand och legitimerad psykolog.

För att hitta bättre metoder för att behandla just den här patientgruppen har ett forskningsprojekt undersökt om en ny variant av kognitiv beteendeterapi, KBT, kan hjälpa.

Ny metod: hybridbehandlingen

115 deltagare i studien slumpades till två olika KBT-behandlingar.

Den ena gruppen fick testa en vetenskapligt beprövad metod, där patienterna guidades av en psykolog via internet.  De fick då kunskap, tips och verktyg för att må och fungera bättre trots smärta.

Den andra gruppen fick testa en ny metod: hybridbehandlingen.

De fick möta en psykolog en gång i veckan under 10-16 tillfällen. Innehållet i behandlingen var delvis det samma som det som den första gruppen fick. Men här testades också olika övningar för att lära sig hantera känslor, smärta och oro för att något ska göra ont.

Resultaten visade att deltagare i bägge grupperna mådde bättre efter behandlingen.

Men de som fått hybridbehandlingen angav själva en större minskning av oro för smärta och en ökad förmåga att genomföra olika aktiviteter, trots smärta, än den andra gruppen.

De som hade fått hybridbehandlingen angav även att de var mer nöjda än de som hade fått internetbehandling. De hade också en högre förmåga till aktivitet än den andra gruppen.

–  Vi drar slutsatsen att hybridbehandlingen är ett acceptabelt, trovärdigt och effektivt behandlingsalternativ för patienter med kronisk smärta med samtidig ångest och depressiva problem, säger professor Katja Boersma vid Örebro universitet, som lett projektet KBT vid långvarig smärta.

Forskningen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Linköpings universitet och Region Östergötland.

Två porträttbilder bredvid varandra. Martin Södermark,doktorand, har kortklippt hår och skägg. Han har svarta glasögon, en brun kavaj och svart skjorta. Professor Katja Boersma har halvlångt hår och en ljusblå tröja. Hon ler på bilden.

Martin Södermark, doktorand vid Linköpings universitet och Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet, har bägge arbetat med projektet.

Mådde bra även senare

Deltagarna i studien följdes också upp nio månader senare.

De som fått hybridbehandlingen uppgav då fortfarande en ökad förmåga att genomföra aktiviteter och en minskad nedstämdhet.

56 procent av de som fått internetbehandlingen och 72 procent av de som fått hybridbehandlingen angav tillförlitliga förbättringar inom något av de områden som forskarna mätte.

– Det är kul att se att det håller i sig även nio månader efteråt, säger Martin Södermark.

Nu undersöks om hybridbehandlingen snart kan börja användas inom vården.

Text: Jesper Mattsson

Foto: Kicki Nilsson/ICON photography och privat bild

Så har forskningen gått till

115 deltagare har slumpats till två olika sorters KBT-behandlingar.

Den ena behandlingen gavs med guidning av psykolog via internet. Deltagarna fick information om smärta, smärthantering, avspänning och stresshantering.

Den andra behandlingen, hybridbehandlingen, har behandlat de dubbla problemen med smärta och ångest eller nedstämdhet på ett mer direkt sätt. Deltagarna har bland annat fått göra övningar för att hantera känslor och smärta.

Deltagarna har fått svara på skriftliga frågor vid tre tillfällen under studien. Det har skett innan behandlingen började, direkt efter och nio månader senare.