This page in English

Örebro blir nod i nationell innovationssatsning på tillämpad AI

Johan Schnürer framför Entréhuset vid Örebro universitet.

Örebro universitets rektor Johan Schnürer lyfter fram samarbetet mellan universitetet och Region Örebro län som en viktig framgångsfaktor, när det nu står klart att Örebro blir en nationell AI-nod.

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, som sker i samarbete mellan en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Nu utökas satsningen genom att AI Impact Lab blir en av de nya noderna i det nationella AI-samarbetet.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, sker i rekordfart. Eftersom tekniken gör det möjligt att lösa gamla problem på ett helt nytt sätt, kallas den pågående AI-vågen ibland för den fjärde industriella revolutionen. I februari i år lanserades därför AI Innovation of Sweden, ett initiativ med starkt fokus på praktiskt tillämpade AI-projekt och för tillgängliggörande av data inom akademi, industri och offentlig verksamhet.

Syftet med AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet, vilket långsiktigt stärker svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder runt om i landet för att ytterligare accelerera tillämpningen av AI. Nu har Örebro universitet, Region Örebro län och AI Innovation of Sweden nått en överenskommelse om att utveckla AI Impact Lab i Örebro till en fullskalig nod i den nationella satsningen.

”Kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionen”

– Som partner i den här satsningen får man tillgång till och bidrar till ett nätverk, resurser, kunskap och data för att snabba på sin AI-utveckling och det är mycket positivt för både privat och offentlig sektor att en nod nu etableras i Örebro. Det handlar om att kunna jobba tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI. Vi kommer nu att gå ut till alla våra industriella parter och säkerställa deras engagemang i uppbyggnaden av noden och inte minst, accelererad tillämpning av AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

 – Att Örebroregionen blir en nod i arbetet med AI-utvecklingen är ett erkännande av både de satsningar vi har gjort och de satsningar vi planerar att göra. Det kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

AI-noden i Örebro kommer bland annat att arbeta med hälsofrågor, något som både AI Innovation of Sweden och Region Örebro län sett som en viktig förutsättning.

– AI kommer vara en förutsättning för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Örebroregionen har just nu en mycket spännande position genom ledande forskning, och det är viktigt att vi kan använda den i våra egna verksamheter, säger Andreas Svan (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

– Genom detta initiativ får vi faktiskt en unik möjlighet att utveckla vår egen organisation som vårdgivare. AI som beslutsstöd för vårdprocesser, ekonomi, försörjning och administration kan framöver bli ett avgörande stöd. Strategiskt och systematiskt användande av hälsodata kan göra vården mer effektiv, till nytta för länets invånare, fortsätter Andreas Svahn.

Amy Loutfi i robotlabbet.

Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, tror att AI-noden kan bli betydelsefull för Örebroregionens utveckling. "Det är mycket positivt för både privat och offentlig sektor att en nod nu etableras i Örebro", säger hon.

”I Örebro finns en kritisk massa av AI-kompetens”

AI Impact Lab lanserades av Örebro universitet och Region Örebro län i början av sommaren. Tanken är att AI Impact Lab ska fungera som en ingång till AI-kompetensen vid lärosätet och göra det möjligt för industri och offentlig sektor att dra nytta av AI-forskningen i sina verksamheter. Och det är just kombinationen av många, starka aktörer som gör att Örebroregionen passar så bra för att bli en AI-nod, menar Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

– Universitetet har under lång tid byggt upp en internationellt erkänd AI-forskning. Vi har även en region som strategiskt har insett vilka unika förutsättningar som finns här i Örebro. Utan dynamiken som finns mellan universitetet och regionen hade det varit svårt, men eftersom vi samarbetar med varandra och även med aktörer som Alfred Nobel Science Park och Inkubera får vi en kritisk massa av AI-kompetens. AI-noden passar också utomordentligt bra som del av universitetets nya innovationsarena, säger Johan Schnürer.

Martin Svensson.

Martin Svensson, AI Innovation of Sweden.

– Vi är mycket imponerade av de dedikerade och långsiktiga satsningar på forskning, utbildning och innovation som Örebro universitet och Region Örebro län gör, och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med AI Impact Lab, regionen och universitetet utveckla både det regionala och nationella arbetet inom AI Innovation of Sweden för regionen och Sveriges bästa, säger Martin Svensson, co-director på AI Innovation of Sweden.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Örebro universitet, Jesper Eriksson och AI Innovation of Sweden

Om AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör, initierar och driver AI Innovation of Sweden projekt inom applicerad AI.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt drygt femtio partners från industri, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB.