Örebro får Sveriges första virtuella campus

Skanningsrobot och människor vid pressvisning.

Daniel Månsson från teknikleverantören Zynka BIM, Mikael Wetterstrand från Örebro universitet och Peter Karlsson från Akademiska Hus visar upp skanningsroboten under onsdagens pressvisning på Musikhögskolan, Örebro universitet.

Universitetsområdet i Örebro blir landets första campus som får en digital tvilling. Detta möjliggörs genom att Akademiska Hus och Örebro universitet nu digitalt skannar samtliga campusmiljöer utomhus och inomhus, något som också gör satsningen till den största i sitt slag i Sverige.

I sommar genomförs en digital skanning av Örebro universitet. Det rör sig dels om en invändig skanning av samtliga Akademiska Hus byggnader, vilket totalt omfattar drygt 100 000 m2. Dels skannas utemiljön med hjälp av drönare för att på så vis skapa en komplett bild av campus. Satsningen är den största i sitt slag i Sverige och den första som omfattar ett helt campusområde. Skanningen genererar smarta och innovativa lösningar utöver det vanliga, bland annat ett ”inomhus Google street view” som ska göra det roligare, effektivare och mer attraktivt att vara på campus.

- De som vistas på campus kommer att få ett komplement till befintligt navigeringssystem där man framöver kommer att möta en 3D-miljö i sin mobila enhet. Man kommer till exempel kunna söka efter objekt, hitta var nästa lektion hålls eller var det finns lediga rum. Dessutom blir det enklare att tala om när något i lokalerna inte fungerar, säger Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab vid Örebro universitet. 

Digital tvilling

Skanningen innebär att byggnaderna kan upplevas både virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks med den digitala tvillingen via AR-teknik i appar, telefoner och glasögon. Det digitala underlaget från skanningen ska även användas i utbildnings- och forskningssyfte vid Örebro universitet samt möjliggöra att lokalerna kan driftas på helt nya och hållbara sätt. 

- Till den skannade kopian kommer vi att kunna koppla byggnadsrelaterad data och sensorer och visualisera hur byggnaderna används, hur de mår och hur mycket energi de förbrukar. Vår ambition är att i nästa steg börja experimentera och testa saker i den digitala tvillingen för att förstå hur vi än bättre kan skapa tryggare miljöer och byggnader som man trivs i, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus. 

Skanningen är nyligen påbörjad och förväntas pågå i ytterligare tre veckor. Projektet är ett led i Örebro Campus Lab och det samarbetsavtal som Akademiska Hus och Örebro universitet ingick hösten 2018 med målsättningen att tillsammans verka för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade och hållbara. Avtalet sträcker sig över tre år och innebär att en rad konkreta åtgärder ska genomföras såsom testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt för att tillsammans skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab.   

Digital scanning av ett rum till ett punktmoln