ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

”Örebro universitet har Sveriges bästa introduktion för studenter”

Han tycker att Örebro universitet har Sveriges bästa introduktion och är stolt över att universitetet placerar sig på listan över de 400 bästa universiteten i världen. För studentkårens ordförande Lasse Lund handlar utmaningarna framåt om att fortsätta sätta Örebro på kartan både nationellt och internationellt – och om att värna studenternas hälsa.

Örebro studentkår bildades 1963 och är den enda studentkåren vid Örebro universitet. Den företräder drygt 15 000 studenter.

Örebro studentkår har 4 000 medlemmar och består i sin tur av nio kårsektioner, som företräder alla studenter och doktorander på Örebro universitet.

Lasse Lund beskriver Örebro universitet som ett ungt och ambitiöst universitet, och även om lärosätet finns med bland de 400 bästa universiteten i världen i Times Higher Educations kvalitetsgranskning, tycker han att det finns mycket kvar att göra när det gäller positionering.

– Jag var på intervju hos ett företag med finska rötter för ett år sedan och de kände inte till att det finns en juristutbildning här. Vi är på god väg, men vi måste fortsätta jobba för att göra Örebro universitet till ett ännu mer välkänt universitet.

Lasse Lund har varit ordförande för Örebro studentkår sedan i somras. Det innebär att han nu har tagit studieuppehåll från juristprogrammet, där han läst fyra terminer.

Psykosocial hälsa och studentinflytande

Arbetet som kårordförande innebär hårt arbete, och för kårens räkning finns det just nu två frågor som är extra prioriterade. Den ena handlar om studenternas psykosociala hälsa och arbetsmiljö.

– De senaste åren har universitetet dragit ner på Campushälsan och vi upplever att det behövs en större tillgänglighet. De borde vara bemannade fem dagar i veckan.

Utbildningen vid Örebro universitet är praktiknära och ger goda förutsättningar inför arbetslivet, tycker Lasse Lund.

Den andra viktiga frågan handlar om studentinflytande. Universitetet har antagit en policy för studentinflytande som håller på att implementeras, men det är en utmaning att få studenterna att engagera sig, menar Lasse Lund.

– Det gäller att få studenterna att känna till vilka möjligheter de har till inflytande. Det kan handla om allt från kursutvärderingar till studentrepresentation på institutionen eller i den centrala organisationen.

Tackar föregångarna för anonyma tentor

En viktig milstolpe som hans föregångare varit med och kämpat för anonyma tentor, som infördes 2004 efter påtryckningar från kåren.

– För mig som student innebär det att jag skriver tenta eller examinationsuppgift anonymt, och min personlighet påverkar inte mitt resultat. Det är värt att lyfta fram, säger Lasse Lund.

Sedan 1999 finns studentkårens ordförande med i universitets ledningsgrupp och i flera andra viktiga forum där avgörande beslut fattas.

– Det är viktigt att vi finns med där och jag upplever att vi har en värdefull dialog med universitetsledningen. Men vi skulle gärna vilja vara med även tidigare i processerna, innan det kommer till beslut.

Vad är det bästa med Örebro universitet?

– Det är själva platsen här i Örebro och Campus Almby. Det är väldigt lätt för mig som reser mycket att ta mig vidare till möten på stan eller via Resecentrum och ut i Europa. Jag upplever också att utbildningen är praktiknära. Jag får förutsättningar och färdigheter inför arbetslivet genom praktiska examinationer som vi har. Det är en av de bästa sakerna med vårt universitet, säger Lasse Lund.

Text och film:
Anna Lorentzon
Bild: Linda Harradine

Här kan du läsa mer om Örebro universitets 20-årsfirande.