This page in English

Örebro universitet klättrar på internationell rankning

Johan Schnürer framför Örebro universitet

Glädjande besked för rektor Johan Schnürer

Örebro universitet klättrar till plats 385 i Times Higher Educations rankning av världens främsta universitet. Återigen är det hög kvalitet i forskningen, synliggjord genom många vetenskapliga citeringar, som är förklaringen.

– Vi har för femte året i rad fått en bekräftelse på att vår forskning har ett internationellt genomslag och att våra forskare citeras flitigt, säger rektor Johan Schnürer, som i veckan är i Italien för att diskutera möjliga samarbeten med universiteten i Padua och Parma.

Citeringar innebär att andra forskare hänvisar till vetenskapliga artiklar skrivna av universitetets forskare. Tittar man enbart på citeringar hamnar universitet på plats 136 i världsrankningen.

På tredje plats i Sverige för citeringar

I Sverige är det endast Karolinska Institutet och Göteborgs universitet som placerar sig högre. Örebro universitet ligger alltså på tredje plats bland de svenska universiteten när det gäller citeringar.

– Denna mycket fina placering är resultatet av engagerat och nydanande forskningsarbete av universitetets forskare och doktorander, säger Johan Schnürer.

Förutom citeringar jämför rankningen utbildning, forskning, internationalisering och näringslivsfinansiering. När man tittar på helheten och jämför svenska lärosäten hamnar Örebro universitet på plats tio av de tolv svenska universitet som har placerat sig på världsrankningen.

Linköpings universitet hamnar på plats elva i spannet 401-500 och Karlstads universitet är med på listan för första gången och hamnar i spannet 801-1000.

Hela tiden förbättrat våra värden

Times Higher Education är en av världens högst ansedda universitetsrankningar. Det finns runt 20 000 lärosäten i världen och av dem ingick 1396 i årets rankning. Antal lärosäten i rankningen har ökat över tid men trots detta har Örebro universitet nu klättrat från plats 405 till plats 385.

Örebro universitet placerade sig för första gången på topplistan 2015. I juni 2019 kom Örebro universitet på plats 74 på listan över världens främsta unga universitet. Här ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla.

– Vi har hela tiden förbättrat våra värden men samtidigt är vi medvetna om att vi måste fortsätta jobba hårt med att öka kännedomen om lärosätet i internationella sammanhang. Det är en av anledningarna att jag besöker ett universitet i Italien just nu - som liksom Örebro har stark forskning inom artificiell intelligens och satsar på området mat och hälsa, avslutar Johan Schnürer.

Länk till rankningen

Times Higher Education rankning:

Lärosäten utvärderas utifrån olika kriterier och viktning inom följande områden: utbildning (30 procent), forskning (30 procent), citeringar (30 procent), internationalisering (7,5 procent) och näringslivsfinansiering (2,5 procent).

För att bli inkluderad i rankningen ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under den senaste femårsperioden.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys genomfört av ett internationellt förlag.