This page in English

Örebro universitet stärker arbetet med internationalisering

Ida Andersson-Norrie och Jenny Peterson-Engström.

Ida Andersson-Norrie, ny internationaliseringsstrateg och Jenny Peterson-Engström, verksamhetsansvarig för Internationella kontoret.

En internationell akademisk miljö är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Därför stärker universitetet sitt arbete med internationalisering.

Ida Andersson-Norrie, tidigare administrativ enhetschef på Handelshögskolan, tillträdde tjänsten som internationaliseringsstrateg i början av september och kommer att arbeta nära Åke Strid, vicerektor för internationalisering. Som en del i satsningen tillträdde även Jenny Peterson-Engström tjänsten som verksamhetsansvarig för Internationella kontoret. De nya tjänsterna är en del av arbetet med att stärka universitetets internationalisering.

– De två nya tjänsterna visar tydligt att Örebro universitet satsar stort på internationalisering, vilket kommer att gynna universitetet genom ökad kvalitet i utbildning och forskning, säger Ida Andersson-Norrie.

Strategi och partnerskap i fokus

Ett viktigt fokusområde som Ida Andersson-Norrie och Åke Strid ska arbeta med är en ny strategi för internationalisering.

– Vi ska utvärdera vår nuvarande strategi och utifrån det sätta ramarna för hur organisationen och stödet för internationalisering kommer att se ut de kommande åren. Det arbetet kommer att ske i nära samarbete med Internationella kontoret, institutionerna och ledningen, säger Ida Andersson-Norrie.

Ett annat fokusområde är det strategiska partnerskapet som universitetet har med Aston University i Birmingham, England.

– Vi tittar bland annat på möjligheten för fler samarbeten med Aston University som kan leda till att masterstudenter får en så kallad double degree, det vill säga ett examensbevis från två lärosäten. Målet är att Örebro universitet i framtiden ska ingå i flera strategiska partnerskap som gynnar både studenter och anställda, säger Ida Andersson-Norrie.

Ny roll - verksamhetsansvarig för Internationella kontoret

Jenny Peterson-Engström, tidigare internationell koordinator, innehar sedan 1 juli tjänsten som verksamhetsansvarig för Internationella kontoret.

– Som verksamhetsansvarig har jag ett övergripande ansvar för Internationella kontoret, vilket ger en naturlig väg in för forskare, lärare och personal som har frågor om internationella möjligheter. Vi kommer att fokusera på att förbättra och utveckla vårt stöd till institutionerna och deras arbete med internationalisering, säger Jenny Peterson-Engström.

Stora möjligheter för utbyten

Örebro universitet har i dag närmare 150 avtalsuniversitet i hela världen och intresset bland Örebrostudenter att studera utomlands ökar stadigt. Förra läsåret tog 184 studenter chansen att läsa utomlands. Läsåret 2019/2020 kommer runt 230 studenter att genomföra en del av sin utbildning utomlands.

– Det blir allt viktigare med internationell förståelse och interkulturell kompetens, både i utbildningen och i arbetslivet. Genom att som student ta del av någon av de internationella möjligheter som erbjuds så som praktik, utlandsstudier eller Minor Field Studies, ökar utbildningens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, säger Jenny Peterson-Engström.

Som anställd vid Örebro universitet finns det stora möjligheter att ta del av olika internationella möjligheter, både som lärare och som administrativ personal.

– Trots att forskningsverksamheten och delar av utbildningen vid Örebro universitet är väldigt internationell, vill vi att fler studenter och personal får upp ögonen för de olika internationella möjligheterna som finns. Det finns gott om medel att söka om man som lärare eller personal vill testa på någon typ av mobilitet. Det är någonting jag kan rekommendera alla att göra. Det stärker ens professionella och personliga utveckling samtidigt som det ökar kvaliteten i vårt interna arbete och därmed universitets konkurrenskraft både nationellt och internationellt, säger Ida Andersson-Norrie.