Örebroprofessor ny styrelseledamot i euRobotics

Professor Alessandro Saffiotti.

Som styrelsemedlem i euRobotics ska Alessandro Saffiotti bidra med expertkunskap inom robotik och artificiell intelligens.

Örebroprofessor Alessandro Saffiotti är utsedd till ny styrelseledamot i euRobotics – en internationell intresseorganisation för aktörer inom europeisk robotik. – Det här är ett sätt för mig att påverka riktningen för forskning, utveckling och innovation inom området, säger han.

De dryga 250 medlemsorganisationerna i euRobotics representerar både industri och forskning, och Örebro universitet är en av dessa. Tillsammans med Europeiska kommissionen bildar de också SPARC – ett partnerskap som ska främja europeisk robotik.

– Tanken är att vi ska bidra med våra expertkunskaper inom robotik och artificiell intelligens och på så sätt hjälpa EU-kommissionen med strategier för fortsatt utveckling, säger Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Styrelsen för euRobotics består av 24 ledamöter. Hälften är forskningsrepresentanter och hälften representerar industrisektorn.

– Som forskare befinner jag mig i skärningspunkten mellan AI och robotik och jag vill öka fokus på AI inom robotiken. Artificiell intelligens finns i dag överallt och ett viktigt användningsområde är just robotiken. Därför är det relevant med kunskap om hur AI på bästa sätt kan användas i robotar, säger Alessandro Saffiotti.

Just nu handlar mycket av styrelsens arbete om EU:s nya finansieringsprogram för forskning och innovation som ska efterträda Horizon 2020.

– Vårt uppdrag är att ta fram rekommendationer till EU- kommissionen för finansiering inom AI och robotik.

Alessandro Saffiotti tillträdde som styrelseledamot i euRobotics i mars, och har en mandatperiod på två år.

Text och foto: Jasenka Dobric