Örebrosociolog utsedd att förbereda forskningspropositionen

Lisa Salmonsson

Sociologen Lisa Salmonsson, Örebro universitet, utsågs på torsdagen till ledamot i regeringens forskningsberedning.
– Jag blev väldigt glad över att få möjlighet att påverka forskningsstrategiska satsningar på den politiska nivån, säger hon.

Regeringen väljer ut ledamöterna i forskningsberedningen från olika lärosäten. Uppdraget är att vara med och lägga grunden till nästa forskningsproposition, planerad till hösten 2020.

– Vad vi som universitet kan göra är till stor del beroende av vilka beslut som politikerna tar. Det var därför självklart att tacka ja, säger Lisa Salmonsson.

Ledamöterna handplockas av regeringen utifrån kompetens inom forskningspolitik, generellt och inom speciella områden. Ordförande i beredningen är Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning.

Beredningen fattar inga beslut utan fungerar som ett bollplank till ministern. Det finns inga krav på enighet bland ledamöterna utan olika åsikter är välkomna.

Den kommande forskningspropositionen har ännu ingen uttalad inriktning. Forskningsfinansiärerna – Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Forte, Statens energimyndighet, Rymdstyrelsen – har nyligen fått uppdraget att ta fram underlag till regeringen. Även organisationer, myndigheter och företag har bjudits in att komma med sina synpunkter.

– Jag kan bidra med ett brett inifrånperspektiv från humanistisk vetenskap och samhällsvetenskap, mer specifikt inom migrations- och arbetslivsforskningen där jag själv varit mest verksam som forskare, säger Lisa Salmonsson.

Jämställdhet inom forskningen är en annan viktig fråga för henne:

– Precis som jämlikhet mellan utbildning och forskning. Dessa frågor har engagerat mig länge, säger hon.

Lisa Salmonsson forskar bland annat om unga migranter, högutbildade migranter och integration på arbetsmarknaden av nyanlända. Hon har också varit ordförande för Imerförbundet, som är ett nätverk av svenska migrationsforskare.