Över 90 arbetsgivare vill träffa studenter

Fredrik Birgersson och Katrin Jirovsky.

Två mässor – en som riktar sig till studenter på Handelshögskolan och en som har jurister och rättsvetare som målgrupp – kommer att hållas i början av november. Totalt kommer drygt 90 utställare till Nätverksdagen och Juristmässan.

Det är kårsektionen Sesam och Juridiska föreningen som anordnar arbetsmarknadsmässorna. Mässorna anordnas av studenter för studenter där målet är att skapa bra kontaktytor med arbetsmarknaden.

– Vi vill skräddarsy en mässa för våra medlemmar och studenter på handelshögskolan med syftet att skapa bra relationer med näringslivet, säger Fredrik Birgersson, ordförande för kårsektionen Sesams näringslivsutskott.

Katrin Jirovsky, projektledare för Juristmässan, håller med. Det är främst för att skapa möjligheter till arbete under och efter studietiden som Juridiska föreningen anordnar arbetsmarknadsmässan.  

– Det finns många yrken som en jurist eller rättsvetare kan arbeta inom. Genom en samlad mässa vill vi visa upp olika karriärmöjligheter, säger hon.

Båda mässorna kommer att erbjuda kontaktsamtal mellan studenter och arbetsgivare. Det betyder att studenterna får möjlighet att ha ett personligt samtal med en arbetsgivare.

– Många anställer bara efter vilket betyg vi jurister har. Genom kontaktsamtal får vi möjlighet att visa vem vi är bakom bokstäver och siffror och kan på det sättet minska betygshetsen, säger Katrin Jirovsky.

Men det är inte bara mötet med presumtiva arbetsgivare som är viktigt. På mässorna kommer en fotovägg vara uppställd för den som vill fotograferas till sitt CV eller Linkedin-profil. På Nätverksdagen kommer dessutom Jusek vara på plats för att hjälpa den som vill arbeta med sin Linkedin-profil.

– En hel del företag sköter delar av sin rekrytering via Linkedin, därför är det viktigt att den är lika uppdaterad som ett CV, säger Fredrik Birgersson.

Samarbete mellan studenterna

Juristmässan genomförs för sjuttonde gången medan Nätverksdagen är inne på sitt andra år efter några års paus. Genom bra samarbete har de kunnat stötta och hjälpa varandra med arbetet kring respektive mässa. Och några av utställarna har valt att delta på båda mässorna.

– Deloitte, Jusek och unionen kommer att vara med både under Nätverksdagen och på Juristmässan. Där för vi en dialog för att underlätta för utställarna, säger Katrin Jirovsky.

– Vi har fått god hjälp av Katrin som har delat med sig av den erfarenhet som Juristmässan har samlat på sig under åren, säger Fredrik Birgersson.

Utöver fördelarna med samarbetet mellan Sesam och Juridiska föreningen tycker båda projektledarna att de har fått bra erfarenheter inför arbetslivet genom respektive arbetsmarknadsmässa.

– Det här är en bra erfarenhet att sätta på mitt CV. Genom Juristmässan har jag skapat bra kontakter och samverkan med näringslivet, säger Katrin Jirovsky.

Text och foto: Anna Asplund

Nätverksdagen
Dag: 5 november
Tid: 10:00 – 14:00
Plats: Novatorget
Utställare: 31

Juristmässan
Dag: 6 november
Tid: 10:30 – 15:00
Plats: Novatorget
Utställare: 62