Psykiatrin i Örebro satsar på träning för att motverka depression

Yvonne Freund Levi i Visby

Yvonne Freund Levi var på plats i Visby för att prata om psykisk ohälsa och träning

Träning är lika effektivt som läkemedel för människor med lindrig eller måttlig depression och har en bra effekt även på psykisk ohälsa generellt. Därför satsar psykiatrin i Örebro på träning i egen regi. Det berättade Yvonne Freund Levi, överläkare och forskare vid Örebro universitet, på Region Örebro läns seminarium i Almedalen.

Psykisk ohälsa ökar i alla åldersgrupper. 10 till 15 procent har allvarliga psykiska problem som kräver behandling.
 
Fysisk aktivitet på recept innebär att läkaren skriver ut ett recept på en rörelseaktivitet, som är anpassad efter personens förutsättningar.

Psykiatrin i Örebro har gruppträning två gånger i veckan med kondition och styrka och patienter vittnar om att det gör skillnad.

– De känner sig tryggare med att kroppen håller och berättar att träningen väcker livslust. Det är en anledning att kliva ur sängen och starta dagen, säger Lena Axelsson-Svedell, fysioterapeut Region Örebro län som höll en presentation i samma seminarium.
 
– Kroppens svar på träning påverkar alla organ i kroppen. Det är svårt att hitta ett läkemedel som slår de effekterna, säger Yvonne Freund Levi.

Lika farligt som rökning 

Hon berättar att det är lika farligt att sitta stilla som att röka. Över fem miljoner människor dör varje år av stillasittande, faktiskt något fler än de som dör på grund av rökning.
 
– Träning minskar risken för stress, ångest och utbrändhet. Ju mer vältränad man är desto mer stresspåslag kan man stå ut med. Och träning ger bättre självkänsla och sömn.
 
Psykiatrin har valt att starta egen träning eftersom många patienter behöver en trygg och lugn miljö utan för mycket människor och ljud. Målet är att patienterna ska gå vidare och träna på egen hand eller på gym när de har kommit igång.

Komplement till läkemedel 

– Fyra gånger i veckan i minst 30 minuter är målet, säger Yvonne Freund Levi.
 
Det vanliga är att träningen är ett komplement till läkemedelsbehandling. Patienter, som Lena Axelsson-Svedell har intervjuat, berättar att det ger dem samma effekt men utan biverkningar. Yvonne Freund Levi efterfrågar mer forskning och studier som sträcker sig över längre tid.
 
– Studier av Fysisk aktivitet på recept har visat att det ger en effekt. Efter 6 månader följer fortfarande två tredjedelar ordinationen och 50 procent efter ett år. Vi behöver mer forskning om fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, säger hon.

Text och foto: Linda Harradine