Rädsla en orsak till att ungdomar inte går till tandläkaren

Anida Fägerstad.

Anida Fägerstad.

Forskning inom Region Örebro län visar att det finns olika faktorer som associeras med uteblivna tandvårdsbesök bland ungdomar. Rädsla för att gå till tandläkaren var en av orsakerna. ”Vi såg att pojkar och äldre ungdomar uteblev oftare från sina tandvårdsbesök”, säger Anida Fägerstad, legitimerad tandhygienist.

Uteblivna tandvårdsbesök har visat sig vara vanligare bland ungdomar med sämre tandhälsa. Andra faktorer till uteblivna tandvårdsbesök var låg socioekonomisk status, smärta och negativ attityd mot tandvårdspersonalen samt låg prioritering för att gå på sina tandvårdsbesök.

– En tidigare tandvårdshistorik med både uteblivna och avbokade tandvårdsbesök är aspekter som vi inom tandvården bör vara uppmärksamma på, säger Anida Fägerstad, legitimerad tandhygienist på Folktandvårdens specialisttandvård och tidigare doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

Information viktigt för tonårsflickor hos tandläkaren

I sin fjärde studie har hon intervjuat tonårsflickor om deras upplevelse av tandvården. Det framkom att de gärna ville bli påminda av sina föräldrar om att de skulle gå till tandläkaren och att bemötandet inom tandvården var betydelsefullt.

– För tonårsflickorna var det viktigt att veta vad som skulle hända vid tandvårdsbesöket och vid nästa besök. Dessutom ville de träffa en och samma behandlare som de kunde känna sig trygga med, säger Anida Fägerstad.

Med tanke på att obehandlad karies och dålig munhygien kan leda till obehag, smärta och ytterligare försämrad tandhälsa är det ur ett hälsoperspektiv viktigt att ungdomar går på sina bokade tandvårdsbesök.

Text och foto: Elin Abelson