Satsning på läkarstudenters psykiska välmående

Läkarstudenterna Älva Fors och Isabelle Ekbäck.

Läkarstudenterna Älva Fors och Isabelle Ekbäck.

För att studenterna bättre ska klara den krävande läkarutbildningen, genomförs nu en satsning på psykisk hälsa.
– Det är viktigt för samhället och lärosätet att skapa en gynnsam miljö för studenter, säger Dekan Kerstin Nilsson

Under en temadag vill studenter och företrädare för Läkarprogrammet arbeta med psykisk hälsa hos studenter. Genom föreläsningar och mingeltorg ger de studenterna verktyg för att klara studier och framtida yrkesliv som läkare.

Kerstin Nilsson.

Kerstin Nilsson.

Universitetslektor Yvonne Freund Levi och studievägledare Kristoffer Krause är två av initiativtagarna till dagen. I en grupp bestående av studenter, prefekt, viceprefekt och pedagoger har de arbetat med hur de kan stötta studenternas psykiska hälsa. 

– Vi vill uppmärksamma studenterna på vilken hjälp som finns för psykiskt välmående, berättar Yvonne Freund Levi.

Kristoffer Krause och Yvonne Freund Levi.

Kristoffer Krause och Yvonne Freund Levi.

Läkarstudenterna Älva Fors och Isabelle Ekbäck sitter med i Medicinska utbildningsrådet. De har tillsammans med läkarstudenten Sarah Lindroth gjort en enkät för att utvärdera vilka faktorer som påverkar den psykiska hälsan bland läkarstudenterna i Örebro. På det sättet vill de kunna bedriva arbetet för att främja studenternas psykiska välmående på läkarprogrammet.

– Genom enkäten kunde vi se att vissa terminer var mer utsatta än andra. Under termin två och termin nio kunde man exempelvis se att studenterna har rankat stressnivån som högst, berättar Isabelle Ekbäck.

De anser att man bör fokusera på vad som kan förändras inom utbildningen.

– Självklart förstår man att läkarprogrammet innebär mycket plugg och stress. Man är förberedd på att det blir mycket när man börjar, säger Älva Fors. 

Men det finns saker de tycker borde förändras inom utbildningen, till exempel en eller två dagars återhämtning efter en tenta, inga schemaändringar i sista sekunden och tydlighet om vad som förväntas av studenterna inför en examination.

Anton Andersson.

Anton Andersson.

Örebro studentkår var en av utställarna på mingeltorget. Anton Andersson, vice ordförande med studiesocialt ansvar, anser att studenter är en utsatt grupp för psykisk ohälsa och det är viktigt att förstå att man inte är ensam.

– Om man behöver hjälp så finns samtalspartners på Campus man kan vända sig till, som Feelgood, Universitetskyrkan och Psykologmottagningen, säger han. 

Universitetspräst Per Pettersson och psykologen Hanna Lindell.

Per Pettersson och Hanna Lindell.

Även Feelgood och Universitetskyrkan fanns med bland utställarna. Universitetspräst Per Pettersson och psykologen Hanna Lindell möter studenter som upplever ångest, inre stress och ensamhet. Per Petterson har arbetat på Universitetskyrkan i drygt fem år och från 2013 – 2017 ökade studenternas efterfrågan på samtalstid med 300 procent.

– Undersökningar visar att studenter mår sämre än yrkesverksamma i samma ålder, säger Per Pettersson.

Ola Schenström

Doktor Ola Schenström höll en intressant och lärorik föreläsning i Mindfulness.

Jill Taube.

Jill Taube, en av grundarna till det kollegiala nätverket ”Vem tar hand om doktorn”, höll dagens sista föreläsning.

Nätverket är öppet för alla medicine studenter, AT-läkare, ST-läkare och seniora läkare. ”Vem tar hand om doktorn” finns på Facebook och på webben

Text och foto: Anna Asplund