Ska få fler tjejer att behålla intresset för teknik

Ulrika Sultan.

Ulrika Sultan.

Fram till årskurs fem är flickor lika intresserade av teknik som pojkar. Därefter minskar flickornas teknikintresse drastiskt. Med boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” vill forskaren Ulrika Sultan behålla tjejers teknikintresse och bredda bilden av teknik.

Boken Teknik – Tio lektioner i att förändra världen är kostnadsfri för lärare och finns att ladda ner på hacktheworld.se 

Det går också att beställa ett tryckt exemplar gratis som skickas till din skola.

Ulrika Sultan är doktorand och undervisar på tekniklärarutbildningen vid Örebro universitet och Linköpings universitet. Tillsammans med Teknikföretagen har hon tagit fram läromedlet Teknik – Tio lektioner i att förändra världen som ska hjälpa tekniklärare i grundskolan att bredda bilden av teknik och få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.

Boken, som riktar sig till tekniklärare på högstadiet, tar avstamp i Ulrika Sultans forskning om flickors teknikintresse. Tanken är att den ska inspirera och stötta tekniklärare på högstadiet i deras arbete att göra undervisningen mer samhällsrelevant och inkluderande.

– Jag vill bredda bilden av vad teknik är och inkludera fler i teknikens värld, säger Ulrika Sultan som också undervisar i teknik på lärarprogrammet vid Örebro universitet.

Varje kapitel i boken består av en samhällsutmaning vi står inför. Eleverna ska till exempel skapa hållbara transportsystem, lösa vattenbrist och skapa jämlik sjukvård. Förslag på hur lektionen kan läggas upp och tips till lärare ingår också. Eleverna får även möta en person som jobbar inom teknikbranschen och med det specifika samhällsproblemet som tas upp i varje kapitel.

– Boken är utformad för att motverka de bakomliggande faktorerna som gör att tjejer tappar teknikintresset. Några av dem är valet av undervisningsmaterial, avsaknad av förebilder och att tjejer inte förväntas vara teknikintresserade, säger Ulrika Sultan.

Avgörande med lärarnas kompetens

Ett annat problem som skolorna brottas med är bristen på behöriga lärare inom teknik. I dag är över hälften av tekniklärarna som undervisar i grundskolan obehöriga.

– Teknikintresse närs i skolan precis som intresse för andra ämnen. Därför är det viktigt med teknikundervisning som även blir intressant för flickorna och som får eleverna att förstå att de kan göra skillnad med sin kunskap, säger Ulrika Sultan.

I exempelvis Ryssland, där tjejer har stort teknikintresse, är andelen behöriga lärare stor och många av dem är kvinnor. Ett annat land där flickor har positiv syn på teknik är Botswana.

– I Botswana finns det redan från början en förväntan på att flickor ska skapa ett bättre samhälle. I Sverige däremot förväntas man många gånger inte vara teknikintresserad som tjej, förklarar hon.

Demokratifråga

Förutom att företag i dag har ett stort behov av personer med teknikkompetens är den låga andelen tjejer inom teknikbranschen också en demokratifråga för Ulrika Sultan.

– Nästan all teknik är utvecklad av män. Vad innebär det för vårt samhälle om alla inte är med och utvecklar teknik som alla använder och möts av? Vi behöver ha fler perspektiv när vi utvecklar teknik.

Kommer vi att lyckas vända den negativa trenden?

– Ja, det kommer vi att göra. Något vi kan göra nu är att se till att både flickor och pojkar får lika stor chans att behålla och utveckla sitt teknikintresse i grundskolan.

Text och foto: Jasenka Dobric