Ska studera skatternas roll för hållbar utveckling

Forskare Cristina Trenta

Cristina Trenta.

Vilken koppling finns det mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling? Örebroforskaren Cristina Trenta har fått forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse för att bidra med kunskap om skatternas roll för hållbar utveckling.

Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap, har beviljats 858 500 kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för projektet: Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll.

Syftet är att studera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling utformar den roll som skatterätten spelar för att uppnå hållbar utveckling.

– Skattelagen är ett verktyg som vi kan använda för att finansiera hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta både på EU-nivå och internationellt, säger Cristina Trenta, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Mänskliga rättigheter, som också omfattar politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män, är en av kärnfrågorna inom ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar utveckling och jag hoppas att min studie ska öka förståelsen om länken mellan skatter, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skattelagar och mänskliga rättigheter

Cristina Trenta ska i sin studie även titta på hur korruption, skattesmitning, olagliga finansiella flöden, skatteparadis och aggressiv skatteplanering över hela världen påverkar de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla mänskliga rättigheter.

– Mänskliga rättigheter och jämställdhet innebär en kostnad men de förknippas inte med skattelagar. Om staten inte kan finansiera jämställdhet och mänskliga rättigheter så blir det svårt att upprätthålla eller förverkliga dem. Det finns därför en direkt koppling mellan skattebrott och kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de för kvinnor och barn, förklarar Cristina Trenta.

Studien ska pågå i arton månader med start i januari nästa år. Tanken är också att studiens resultat ska resultera i en bok.

– Jag vill öka medvetenheten om skatternas roll för hållbar utveckling och jämställdhet hos politiker, inom akademin och myndigheter. Skattesystemen behöver ses på ett mer kritiskt sätt.

Text och foto: Jasenka Dobric