This page in English

Ska utveckla individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Forskare Jonas Halfvarson

Jonas Halfvarson. Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography

Örebroforskaren Jonas Halfvarson leder ett nordiskt projekt som ska ta fram en individanpassad behandling för personer med tarmsjukdomen IBD. Målet är att förbättra livskvaliteten för den här gruppen. Projektet har beviljats 30 miljoner kronor i stöd av bland annat svenska Vinnova.

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom, är ett samlande begrepp på en grupp inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen.

– Problemet med de här sjukdomarna är att de är så varierande. En del personer kanske bara blir dåliga någon enstaka gång i livet. Andra känner av sjukdomen varje dag och deras liv blir därmed allvarligt påverkat, säger Jonas Halfvarson, forskare i medicin vid Örebro universitet och läkare vid mag-tarm sektionen, Universitetssjukhuset Örebro.

Stark medicinering

Han leder det nordiska projektet Nordtreat där syftet är att ta fram en personanpassad vård för människor med IBD som löper risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Genom att undersöka markörer i blodet – i det här fallet så kallade proteinsignaler – kan forskarna identifiera dessa personer.

– Därefter ger vi dem en så kallad top-down-behandling. Det betyder att vi ger dem en mer potent medicinering från början, redan från dag ett. Historiskt sett har man gjort tvärtom, det vill säga trappat upp behandlingen om patienten inte blivit bättre.

Den personanpassade behandlingen består av en kombination av två läkemedel, varav det ena är en så kallade TNF-hämmare.

Bättre verktyg

Parallellt med behandlingen ska forskarna bland annat analysera bakterierna i tarmen hos patientgruppen. På så sätt hoppas man kunna vidareutveckla metoden som nu kommer att användas för att identifiera vilka personer med IBD som riskerar att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp.

– Vi har ett bra verktyg i dag men på det här sättet hoppas vi kunna förfina det, säger Jonas Halfvarson.

Nordtreat är ett av sju nordiska projekt vars syfte är att ta fram och införa personanpassade behandlingar inom hälso- och sjukvården. De sju projekten får dela på 165 miljoner norska kronor och förutom svenska innovationsmyndigheten Vinnova återfinns följande finansiärer: Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Rannis, och Nordforsk.

Fakta om IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en grupp inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen med i regel långvarigt förlopp. De två klassiska formerna av IBD är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Till gruppen av inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen räknas även kollagen kolit och lymfocytär kolit. Till denna grupp räknas inte tarminflammationer som har infektiöst ursprung.

Vidare skall förkortningen IBD inte förväxlas med IBS, som står för engelska irritable bowel syndrome, irritabel tarm.

Källa: ne.se