Bättre sömn för unga med nytt program: "Verkar göra skillnad"

En kvinna i vit polotröja står till höger i bild. I förgrunden syns rönnbär som hänger ned från ett träd.

Serena Bauducco som är filosofie doktor i psykologi vid Örebro universitet forskar om hur det går att hjälpa unga att sova bättre.

Ett sömnprogram som utvecklats av forskare vid Örebro universitet har fått fler ungdomar att sova minst åtta timmar per natt.
– Det visar att det finns en chans främja goda sömnrutiner hos ungdomar och förebygga sömnproblem, säger forskaren Serena Bauducco.

För två år sedan kunde Serena Bauducco visa att högstadieelever på skolor i Örebro, Köping och Karlskoga sov för lite, och kom jetlaggade till skolan efter helgen. Det var 2700 elever i den så kallade Trestadsstudien som var med i forskningen. Nu har Serena Bauducco gjort en uppföljning på sin avhandling.

Ungdomar från två skolor i Örebro fick genomgå ett utbildningsprogram för att hjälpa dem att skaffa sig bättre förutsättningar för att sova bra. Under fem veckor fick eleverna lära sig om konsekvenser av sömnbrist, och göra praktiska övningar, till exempel att ta en lugn stund utan mobilen innan läggdags.

Ett år senare fyllde samma ungdomar i ett nytt formulär om sina sömnrutiner. Eleverna fick ange när de normalt sett går och lägger sig på skoldagar och helgdagar, och hur lång tid det tar för dem att somna.

– Vi ser inga förändringar i hur stressade de är, eller hur mycket teknik de använder. Men vi ser en skillnad i att fler elever av dem som har fått programmet sover de rekommenderade åtta till tio timmarna per natt, säger Serena Bauducco.

Eleverna fick också testa sina kunskaper om sömn.

– Det var till exempel frågor om hur många timmar en tonåring i deras ålder ska sova. Vi kunde se en förbättring och de behöll den kunskapen ett år efteråt, säger Serena Bauducco.

Förebygga sömnproblem

Cirka 286 elever var med i studien. Det var både elever med och utan sömnproblem som fick genomgå sömnprogrammet. För att se hur elevernas sömn påverkades användes Trestadsstudiens ungdomar som kontrollgrupp och forskarna kunde se att elever som fått sömnprogrammet lyckades behålla goda sömnrutiner bättre än kontrollgruppen.

– Programmet verkar göra skillnad, även för de som sov för lite i början av programmet.

Ettårsuppföljningen var viktig för att se hur ungdomars sovbeteenden förändras under en längre period. Även de elever som redan sov bra deltog i sömnprogrammet, och ett år senare har många av dem fortsatt bra sömn.

Programmet kan förebygga sömnproblem.

– Om ungdomarna får problem om sex månader kanske de kommer ihåg tips och saker de kan göra för att få en bättre sömn. De flesta ungdomar sover bra och vi vill att de ska behålla sina goda sömnrutiner, förklarar Serena Bauducco.

Intresse från flera skolor

Efter att Serena Bauducco blivit klar med sin avhandling blev hon kontaktad av Vialundskolan i Kumla.

– Personalen kom till mig och var väldigt intresserad av att göra någonting för ungdomarna, för att de ser att ungdomarna är trötta i skolan.

Sömnprogrammet har testats i en klass på Vialundskolan, och nu vill skolan gå vidare och inkludera alla elever i årskurs sju.

Serena Bauducco säger att det krävs utvärdering och mer forskning innan programmet från Vialundskolan sprids vidare.

– Det är flera skolor som har kontaktat mig och vill göra något liknande. Men det är väldigt viktigt att veta att programmet faktiskt fungerar innan vi börjar sprida det, säger hon.

Arbetet med att förbättra programmet pågår för fullt.

– Jag blir själv väldigt motiverad av att gå vidare med projektet när det verkar göra skillnad.

Här kan du se ett inslag från SVT Nyheter Örebro om eleverna i Kumla.

Läs också:

Unga kommer till skolan med jetlag – ställer om dygnsrytmen under helgen

Text och foto: Beatrice Emmerik.