Storsatsning på att hjälpa personer som misshandlas av sin partner

Åsa Källström och Susanne Srand står bredvid varandra i en ljus korridor.

Åsa Källström, professor i socialt arbete och Susanne Strand, docent i kriminologi är två av forskarna som nu ska hitta nya metoder att förbättra insatserna mot partnervåld.

Nu satsas mer än 23 miljoner kronor på ett forskningsprojekt som ska förbättra samhällets insatser för alla de som utsätts för stalkning eller våld i en nära relation.
– Det känns fantastiskt att de har satsat de här pengarna på den här väldigt sårbara gruppen, säger Susanne Strand, docent i kriminologi.

Det var stor glädje när forskare vid Örebro universitet fick beskedet att det statliga forskningsrådet Forte nu finansierar ett sexårigt projekt. Det handlar om en ovanligt stor satsning på totalt 23,2 miljoner kronor för att få fram bättre metoder för att hjälpa personer som utsatts för partnervåld eller stalkning – och för att förhindra att det upprepas.

– Vi vill göra livet lättare för utsatta personer som har det jättesvårt. Vi vill också hjälpa yrkespersoner att hjälpa, säger Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet och en av de som nu kommer att arbeta i forskningsgruppen.

Under förra året anmäldes runt 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.

Men risken att någon gång bli utsatt för ett brott i en nära relation är mycket hög. I en undersökning gjord av myndigheten Brå svarade 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de utsatts någon gång under livet. Många barn växer också upp i hem där den ena föräldern blir misshandlad.

– Det är ett jättestort samhällsproblem, säger Susanne Strand.

Frustration hos polis och socialtjänst

I dag har de resurser som satsas på att minska partnervåld en ganska låg effekt. En orsak är att polis och socialtjänst kan jobba på bra på varsitt håll, men inte har hittat fungerande sätt att samarbeta effektivt.

En del i det nya projektet blir därför att utveckla och införa en rikshanteringsmodell som kan användas gemensamt av både polis och socialtjänst.

– Jag känner en frustration när jag besöker polisen och socialtjänsten. Så föddes idén att hitta en modell som får dem att förstå varandra utan att alla ska göra lika hela tiden. De ska få göra det de är bäst på, och sedan träffas och komma överens om hur de ska gå vidare, säger Susanne Strand.

En tårta i förgrunden, i bakgrunden glada forskare.

Den stora satsningen firades med tårta under måndagen.

Hoppas på Värmland, Dalarna och Örebro

Redan idag pågår ett pilotprojekt i Örebro kommun tillsammans med Centrum mot våld i nära relation.

Nu hoppas forskarna att kunna använda metoderna i samtliga kommuner i länen Värmland, Dalarna och Örebro. Ett samarbete finns redan med polisen i området och man vill också inleda ett samarbete med de totalt 43 kommunerna i området.

En viktig del i projektet är att kunna testa metoderna både i städer och på landsbygd.

– Man kan inte göra exakt samma sak. Man har olika förutsättningar utifrån det geografiska läget. Men modellen kan man ha – det man stoppar in i den blir beroende på om man är en stor eller liten kommun, säger Susanne Strand.

Sex forskare på ett grupporträtt.

De forskare som nu ska arbeta med det nya projektet är Helén Olsson (från Karlstads universitet), Joakim Petersson, Susanne Strand, Mattias Persson, Åsa Källström och Anna L Jonhed (samtliga fem från Örebro universitet).

Totalt finns fyra forskningsområden i det stora projektet, som också bland annat ska hitta metoder för att öka livskvaliteten hos drabbade och deras barn.

Under de närmaste åren kommer många olika sorters studier och intervjuer med personal och utsatta att genomföras. För att nå ett så bra resultat som möjligt samarbetar experter från tre olika områden i gruppen: kriminologi, socialt arbete och nationalekonomi.

– Målet är att modellen ska vara etablerad. Men det yttersta målet är att de utsatta ska få det bättre. Allt annat är bara vägen dit, säger Susanne Strand.

Text och foto: Jesper Mattsson