ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Stort intresse när fredspristagaren Denis Mukwege besökte universitetet

Se föreläsningen med Denis Mukwege

Vi bär alla ett ansvar att säga ifrån mot våld och kräva att makthavare agerar. Det var fredspristagaren Denis Mukweges budskap till publiken när han besökte universitetet igår.

Läkaren och gynekologen Denis Mukwege fick Nobels fredspris 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. Den här veckan besöker han Örebro för att berätta om sitt arbete på Panzisjukhuset i Bukavi, Kongo, där kvinnor och barn som utsatts för våld i den konflikt som pågår i regionen om värdefulla mineraler som används till exempelvis mobiltelefoner vårdas.

Under tisdagen höll han en öppen föreläsning inför en fullsatt Aula Nova på Örebro universitet. Han drog paralleller till andra konflikthärdar i världen där kvinnor används som slagträ i konflikter.

– I Colombia handlar det om kokain och i Kongo är det metaller till mobiltelefoner. Det är ekonomiska intressen som är orsaken till att kvinnor och barn exploateras. Och det här är en kris som berör hela mänskligheten, sade Denis Mukwege.

Denis Mukweges föreläsning var en del av en förmiddag om hedersvåld, våldsregimer och sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. En inspelning från första delen av förmiddagen kan du se överst på sidan. Sofia Strids och Runa Baianstovus föreläsningar kan du titta på i efterhand längst ned på den här sidan.

Denis Muwege i samtal med Agneta Blom

Under föreläsningen svarade Denis Mukwege på frågor från publiken som förmedlades av docent Agneta Blom.

En kvinna kramar Denis Mukwege

Många besökare ville passa på att tacka Denis Mukwege för det viktiga arbete han gör.

Sofia Strid föreläser

Sofia Strid, docent i genusvetenskap, höll en föreläsning om våldsregimer. Hon berättade bland annat om sambandet mellan jämställdhet, ekonomiska orättvisor och våld.

Rúna Baianstovu

Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete, berättade om sin forskning om hedersvåld i svenska storstäder.

Denis Mukwege äter lunch och samtalar

Denis Mukwege samtalar med docent Agneta Blom i samband med en lunch på Örebro universitet där personer ur ledningen från regionen och universitetet fanns närvarande.

Se föreläsningarna med Sofia Strid och Rúna Baianstovu