Studenter arbetar med lösningar på olika frågor inom hållbar utveckling

Fem studenter som arbetar tillsammans sittandes runt ett bord.

Johannes Korhonen, Hanna Johansson, Cheryl Ingabire, Mathilda Westberg och Oscar Sundqvist.

Närmare 280 studenter som utbildar sig till socionomer, lärare, måltidsekologer och ekonomer träffades under en heldagskonferens för att diskutera hållbar utveckling. I tvärvetenskapliga seminariegrupper arbetade de med att finna lösningar på olika hållbarhetsfrågor.

I en av grupperna arbetade Johannes Korhonen och Hanna Johansson från Socionomprogrammet tillsammans med Cheryl Ingabire, Mathilda Westberg och Oscar Sundqvist från Civilekonomprogrammet med uppgiften ”Samverkansmodeller inför framtiden”.

Vid dagens slut presenterade de ett förslag – en regional samverkanskonferens för större organisationer och företag för att minska miljöpåverkan inom region Örebro län. Den regionala samverkanskonferensen ska samla medarbetare från marknadsledande företag inom Örebro län för att utbilda och ge inspiration om hur de kan arbeta med hållbar utveckling. Ett ekologiskt fotavtryck ska mäta hur stor biologiskt produktiv yta som krävs för företagets verksamhet. När konferensen är avslutad är tanken att deltagarna ska ta hem kunskapen och på sitt företag skapa miljögrupper som arbetar med hållbar utveckling. Efter ett år blir det återträff med erfarenhetsutbyte och ett nytt ekologiskt fotavtryck görs för att mäta utvecklingen.

– Genom kunskap och utveckling på större företag tror vi att hållbarhetsarbetet kan spilla över och inspirera de mindre företagen i regionen, säger Johannes Korhonen.

Han och gruppens övriga deltagare tycker att det har varit bra att under en dag få arbeta med  hållbar utveckling. Genom att samarbeta med studenter från andra utbildningar har de fått nya perspektiv. Det som Johannes Korhonen och Hanna Johansson, som går sjunde terminen på Socionomprogrammet, tycker skulle kunna förbättras är om heldagskonferensen i hållbar utveckling låg tidigare under utbildningen.

– Det hade varit kul att ha med mig kunskapen från idag tidigare under utbildningen, säger Johannes Korhonen.

Cheryl Ingabire, Mathilda Westberg och Oscar Sundqvist håller med. De är nu inne på sin tredje termin och tycker att konferensen ligger perfekt i fas med vad de har lärt sig hittills.

Fem studenter sitter vid ett bord.

Anna Huang, Simon von Bothmer, Oscar Klasson, Samuel Koskinen och Thyra Kylesten.

Anna Huang och Simon von Bothmer läser på Ekonomiprogrammet och de arbetade tillsammans med Oscar Klasson, Samuel Koskinen och Thyra Kylesten som läser till lärare. Även de upplevde dagen som positiv där styrkan är att få arbeta tillsammans med studenter från andra program. Deras uppgift var ”I Sverige finns stor mångfald med människor med olika ursprung och erfarenheter – kan det bli ett nav för utveckling av en hållbar ekonomi?”.

Gruppen upplevde uppgiften som något svårtolkad och spretig men presenterade en lösning som bygger på cirkulär ekonomi. Där får arbetsgivare och entreprenörer bidrag för att erbjuda inträdesjobb till de som står utanför arbetsmarknaden. På det sättet minskar bidragen och människor integreras i samhället.

Text och foto: Anna Asplund