Studentperspektiv i fokus när Högskolepedagogiskt centrum invigdes

Prorektor Anna-Karin Andershed klipper bandet vid invigningen av Högskolepedagogiskt centrum

Prorektor Anna-Karin Andershed klipper bandet vid invigningen av Högskolepedagogiskt centrum.

Örebro universitets satsning på högskolepedagogisk utveckling och forskning växer. I dag invigdes Högskolepedagogiskt centrum i Långhuset.

– Den satsning vi gör i Örebro är unik i ett nationellt perspektiv, säger Kristin Ewins, som är föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum.

Det handlar om bland annat lektorer med högskolepedagogisk inriktning, gästprofessorer med högskolepedagogisk forskning och pedagogiska utvecklare mot digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering.

I fokus för verksamheten står kvaliteten på undervisningen för de som studerar vid Örebro universitet.

– Vi hoppas att studenterna ska kunna känna stolthet över hur vi som universitet jobbar med att utveckla utbildning, säger Kristin Ewins. 

Nicolaie Kattah, vice ordförande i Örebro studentkår

Nicolaie Kattah, vice ordförande i Örebro studentkår, säger att kåren uppskattar universitetets satsning på högskolepedagogik.

 

Henric Bagerius

Henric Bagerius, docent i historia, berättar om hur Örebro universitet arbetar med att lyfta den pedagogiska medvetenheten bland lärare och forskare.

Vid invigningen berättade flera av de som jobbar med högskolepedagogisk utveckling och forskning om de projekt som pågår. Prorektor Anna-Karin Andershed invigde formellt Högskolepedagogiskt centrum genom att klippa ett band.

– Är det nu så att utbildning är det mesta som vi gör, så borde det också vara det bästa som vi gör. Vår satsning är helt rimlig, sa hon.

Text och foto: Anna Lorentzon

Kristin Ewins och Anna-Karin Andershed

Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum tillsammans med prorektor Anna-Karin Andershed.

Örebro universitet jobbar strategiskt, strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning för att öka den pedagogiska medvetenheten bland forskare och lärare – vilket leder till en hög kvalitet på våra utbildningar.

Här kan du läsa mer om Högskolepedagogiskt centrum.