This page in English

Symposium med internationella forskare lockade masterstudenter

Lisanna Sinisalu, Pascal Camoiras, Pontus Larsson, Åke Bergman och Ingrid Ericson Jogsten.

Lisanna Sinisalu, Pascal Camoiras, Pontus Larsson, Åke Bergman och Ingrid Ericson Jogsten.

Farliga kemikalier och arbetet för en giftfri miljö stod i fokus när internationella forskare deltog i ett symposium för gästprofessor Åke Bergman. Flera masterstudenter passade på att få höra om den senaste forskningen.

Åke Bergman är ett världsnamn inom miljökemin – han har arbetat för FN och leder EU-projekt. Våren 2018 började han som gästprofessor vid Örebro universitet.

– Åke Bergman verkar vara involverad i nästan allt. Han har många goda idéer, berättar Lisanna Sinisalu.

Hon studerar tillsammans med Pontus Larsson och Pascal Camoiras på masterprogrammet kemi med inriktning miljöforensik. I och med symposiet för Åke Bergman fick universitetet besök av flera internationella forskare och de passade på att gå och lyssna.

En säker värld utan skadliga kemikalier

Professor Juliette Legler från Utrecht universitet var en av dagens föreläsare. Hon blickade framåt – hur skulle en säker värld se ut när det gäller kemikalier. En värld där både människor och djur skyddas från skadliga kemikalier.

 

Barn och kemikalier

Studenterna fick även lyssna på Joelle Rüegg, forskare vid Karolinska Institutet. Hon forskar om samband mellan att barn tidigt i livet utsätts för hormonförstörande kemikalier och till exempel fetma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Brist på sköldkörtelhormon påverkar hjärnan

Thomas Zoeller är professor i biologi vid University of Massachusetts och gästprofessor vid Örebro universitet. Han forskar om hur bristen på sköldkörtelhormon påverkar utvecklingen av hjärnan hos foster.

 

Dagen knöts ihop i slutet av dagen med en avslutande föreläsning av Åke Bergman.

– Symposiet fick mig att inse hur viktigt det är med kommunikation och samarbete mellan olika discipliner inom naturämnena för att nå de bästa resultaten, säger Pontus Larsson.

– En annan sak som jag kände var viktigt är att man måste vara kritisk mot den egna datan. Det är lätt att förbise något och då blir resultaten felaktiga, tillägger Pascal Camoiras.

Precis som undervisningen på masterprogrammet hölls symposiet helt på engelska. Och det är möjligheten att få studera på engelska som har lockat Lisanna Sinisalu från Estland och Pascal Camoiras från Tyskland till Örebro.

– All forskning bedrivs på engelska och studier på engelska är ett steg mot en forskningskarriär, säger Lisanna Sinisalu.

Pontus Larsson har tidigare läst kandidatprogrammet Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik. För honom var det naturligt att plugga vidare i Örebro.

– Örebro universitet är i framkant när det gäller forskning inom kemi. Och den forskning som bedrivs här är något som jag vill fortsätta att arbeta med, säger Pontus Larsson.

Text och foto: Anna Asplund
Film: Anders Liljenbring