Insatser som ger motsatt effekt - ger arbetsgivare dåliga erfarenheter

Johanna Gustafsson

– Arbetsgivare, som anställer personer med funktionsnedsättningar, har nästan alltid en tidigare bra erfarenhet. Därför behöver fler få det. Vissa insatser ger tyvärr motsatt effekt, sa Örebroforskaren Johanna Gustafsson på Myndigheten för delaktighets seminarium i Almedalen.

Utgångspunkten för seminariet var att sysselsättningsgraden har ökat i befolkningen i stort men inte bland personer med funktionsnedsättningar. Johanna Gustafsson, forskare vid Örebro universitet, var på plats för att berätta vad hennes forskning visar.

– Tyvärr följer många insatser för personer med funktionsnedsättning inte logiken som finns på arbetsmarknaden, sa Johanna Gustafsson.

– Personer med funktionsnedsättning får tillfälliga anställningar i offentlig sektor och deras arbetsförmåga tas inte tillvara. Då blir det istället en dålig erfarenhet för arbetsgivaren.

Johanna Gustafssons forskning visar att många insatser inte heller är effektiva i övergången mellan skola och arbetsliv.

– Och det är där insatser verkligen behövs för att det ska gå bra.

Bättre ledarskap och stöd

Dessutom spelar kompetens, ledarskap och stödstrukturer en viktig roll för att det ska fungera på en arbetsplats. Personalavdelningen behöver vara ett stöd för arbetsgivaren.

– Ibland får redan anställda en funktionsnedsättning och då hjälper personalavdelningen ibland arbetsgivaren att bli av med personen istället för att hitta sätt att ta tillvara på arbetsförmågan.

Därför finns det ett behov att kompetensutveckla personavdelningar. Detsamma gäller chefer.

– Inte sällan blir personer med funktionsnedsättning anställda för att jobba med en enda arbetsuppgift – trots att de kan göra mycket mer. Deras kompetens tas inte tillvara, sa Johanna Gustafsson.

Fokus på svagheter

Flera på seminariet vittnade om att det oftast är fokus på vad personer med funktionsnedsättning inte kan – snarare än vad de har för kompetens. Något som leder till att anställningsintervjuer ofta blir en annorlunda upplevelse – i en situation där det normala är att lyfta fram sina styrkor blir det fokus på svagheter.

– Chefer lägger dessutom mindre resurser och kompetensutveckling på anställda med funktionshinder, sa Johanna Gustafsson.

– Som forskare talar jag om ”ableism”. Företag letar efter arbetstagare som kan prestera dag in och dag ut i alla lägen. Det kan nästan ingen men arbetsgivare har fördomar om att personer med funktionsnedsättningar inte kan prestera enligt ableism-normen.

Text och foto: Linda Harradine

I seminariet medverkade förutom Johanna Gustafsson: Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet, Emelie Herkules, delprojektledare Breddad Rekrytering, Fler vägar in, Hudiksvalls kommun, Monica Höglind, HR-direktör, Samhall, Magnus Larsson, företagare, KSR Visby AB som driver McDonald's på Gotland.