ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Tid i Indien ger Örebrostudenter unika erfarenheter

Lakshmi Kumar

Lakshmi Kumar i ett vintrigt Örebro, en plats hon kallar "sin andra hemstad".

Tre månader i Indien ger studenter vid Örebro universitet unika erfarenheter i socialt arbete. I år firar projektet 25 år och grundaren Lakshmi Kumar har utsetts till hedersdoktor.

– Jag vill att de svenska studenterna ska få en förståelse för andra kulturer, en kunskap som inte går att läsa sig till utan måste upplevas. När de svenska studenterna är i Indien får de insikter om hur det är att vara från ett annat land i Sverige, säger Lakshmi Kumar.

Hon är ny hedersdoktor i socialt arbete vid Örebro universitet och en av föreläsarna lördag 9 februari på Conventum konferens i Örebro.

Det finns en dubbel anledning till att hon för 25 år sedan startade arbetet med att erbjuda Örebrostudenter möjligheten att under tre månader leva nära den indiska verkligheten, Sweden-India Project

Egen erfarenhet av kulturchocker

En anledning är hennes egen personliga erfarenhet av en tid i Sverige som stipendiat 1993. Hon, som en gång kommit från en mindre by i södra Indien till storstaden Mumbai, hamnade i landet där tystnad, stillhet och ensamhet är förutsättningar för välbefinnande.

– Till och med hundarna var tysta, konstaterar hon.

Förutom denna totala kontrast till hemlandets trygga myller och buller blev ett svenskt läkarbesök en kulturchock för Lakshmi Kumar.

Något år senare kallades hon till Örebro universitet efter det att några studenter på studiebesök i Indien uppfört sig på ett sätt som uppfattades som mycket stötande av bybor i ett jordbävningsdrabbat område.

Besöket blev starten på Sweden-India Project som nu kan fira 25 år och som innebär att mellan 15 och 18 studenter, även från andra svenska universitet, varje termin kan ta del av socialt arbete i närheten av staden Pune, sydöst om Mumbai.

Förstå invandrare i Sverige

Lakshmi Kumar ser en rad fördelar för de svenska studenterna som väljer att åka till Indien:

*personlig mognad som kommer av att utsätta sig för en annan kultur och lära känna och förstå den.

*känslan av att vara i minoritet och därmed kunna förstå den utsatthet som många från andra länder upplever i Sverige.

*att utses till ett språkrör för hela västvärlden. Den insikten kan leda till att inte tro att till exempel en indier kan representera miljardnationen Indien.

*hur det går att lösa stora problem med små resurser.

*vikten att lyssna på sina klienter för att söka efter lösningar som passar just den personens förutsättningar.

Mycket skiljer Sverige från Indien – men inte allt:

– Det finns universella fenomen, som patriarkatets makt, våld, missbruk och utnyttjande av andra människor, samma mekanismer fast olika kulturer, konstaterar Lakshmi Kumar.

Hitta realistiska lösningar

I sin föreläsning Every question has a billion answers ger hon alternativ till vår västerländska förkärlek till ”antingen eller” eller ”rätt eller fel”.

– I utbildning finns en retorik som inte fungerar i verkligheten. I Indien går det inte att förbjuda barnarbete eller prostitution till exempel. Att inse verkligheten handlar inte om att kompromissa utan om att förhandla för att hitta realistiska lösningar på riktiga problem, säger Lakshmi Kumar.

– Socialarbetare måste lyssna på vad människor berättar. Att vilja förstå är inte samma sak som att acceptera.

Förutom sitt engagemang i Sweden-India Project så leder Lakshmi Kumar en skola i Pune, Orchid School.

Text och foto: Maria Elisson