Tre städer om konsekvenser av hedersförtryck

Rúna Baianstovu

Mobilitet minskar hedersförtryck och inneslutning är motsatsen. Örebroforskaren Rúna Baianstovu redogjorde för sin kartläggning av hedersförtryck vid ett seminarium i Almedalen, som utgångspunkt för en diskussion mellan politiker från landets tre största kommuner.

-Alla medborgare har rätt att leva sitt liv utan tvång, avslutade Rúna Baianstovu sin presentation

Kartläggningen av hedersförtryck kom i höstas och har varit underlag till många debatter. Denna gång var det kommunalråden Helena Odenljung, L, Göteborg, Jan Jönsson, L, Stockholm och Sedat Arif, S, Malmö som debatterade.

Läs om kartläggningen här