Unikt arkiv har svaren på hur synen på skolan vuxit fram

Christian Lundahl

Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Med hjälp av en mans efterlämnade arkiv ska forskarna visa hur synen på skolan vuxit fram och utvecklats genom internationella nätverk under 1900-talets senare hälft. Christian Lundahl, professor i pedagogik, har fått sex miljoner kronor av Vetenskapsrådet till det fyraåriga projektet.

– Vi vill ta reda på hur kunskap om skolan kommit till och hur den bearbetats över nationsgränserna via nätverk och samarbete mellan forskare och organisationer, säger Christian Lundahl.

Projektet utgår från en 38 meter lång rad av dokumentpärmar som den svenske pedagogikforskaren Torsten Husén (1916-2009) lämnade efter sig. Arkivet innehåller bland annat hans korrespondens med ett omfattande internationellt nätverk. Även arkiv vid Stanford och Paris kommer att utnyttjas.

– Torsten Husén var en känd forskaren inom pedagogik och satt med i ledningen för en rad internationella organisationer. Hans arkiv är världsunikt med alla sina detaljer och här blandas vardagliga och akademiska anteckningar, berättar Christian Lundahl.

Jämföra nationella system

Målet för forskarna är att öka förståelsen för hur arbetet går till med att ta fram internationella standards och texter för att beskriva och jämföra nationella utbildningssystem. I Torsten Huséns arkiv samlas både hans egen vetenskapliga utveckling och framväxten av ett helt forskningsfält – Internationell och jämförande pedagogik.

– Vi ska studera arbetsmetoder, personer, nätverk, platser och organisationer efter andra världskriget fram till 2000-talet och hur de på global nivå utformat den moderna skolan, säger Christian Lundahl.

Studien omfattar bland annat organisationer som FN-organet Unesco, OECD och IEA. IEA var först med storskaliga internationella kunskapsmätningar.

Projektet Det globala laboratoriet – Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning har beviljats medel för utbildningsvetenskap av Vetenskapsrådet.

Förutom Christian Lundahl deltar forskare från Stockholms universitet, Uppsala universitet och University of Edinburgh.