Utlandsstudier och forskning på lärardag

Lärarutbildningen är inte som alla andra utbildningar. Det konstaterade Ulrika Göransson, nyutnämnd vicedekan med ansvar för lärarutbildningen, när lärarutbildare på Örebro universitet samlades för att ta del av arbetet med den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.

– Fortfarande är mycket oklart hur vi ska jobba tillsammans. Vår inställning är att vi måste prova oss fram och inte vara rädda att säga ifrån om det inte fungerar. För vi ska ha en effektiv organisation som stärker kvaliteten i utbildningen.

Det budskapet hade Ulrika Göransson när hon tillsammans med Jenny Bonnevier, ny viceprefekt för lärarutbildningen, presenterade sig och den nya organisationen.

En nyhet är ”Kommittén för lärarutbildningen”, med representanter från de tre fakulteter som lärarutbildningens ämnen tillhör. I kommittén sitter Stefan Karlsson, professor i kemi, Johan Öhman, professor i pedagogik och Mikael Quennerstedt, professor i idrott.

Mer internationellt

Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning, gav en lägesrapport och noterade vikten av att koppla projektets konkreta resultat, som fortlöpande blir klara, till dagens lärarutbildning.

Två delprojekt presenterades, det första en utredning om lärarutbildningen och internationalisering. Cecilia Andersson-Mårdh, som lett arbetet, konstaterade att ytterst få lärarstudenter tar tillfället i akt att läsa eller göra sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands. För grundlärarstudenter är möjligheten i praktiken utesluten.

Tillsammans med Helene Andersson presenterade hon en kartläggning och gav några förslag till förändringar, som alla handlar om att förenkla för studenterna att söka sig utomlands under en tid. Det kan till exempel vara avtal med universitet eller skolor utomlands, eller sätt att kunna tillgodoräkna sig utlandsstudierna.

Sedan var det dags för ”Forskningsbaserat lärande”, presenterat av Christian Lundahl och Malin Hagström.

– Lärarnas praktik har samma logik som forskning, sa Christian Lundahl och berättade om lärare som observerat sin egen undervisning och fått stöd att ge iakttagelserna en vetenskaplig inramning.

Forskning i vardagen

Malin Hagström gav exempel på hur en lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kan observera hur eleverna löser uppgifter, sedan intervjua eleverna för att till slut jämföra med sina egna observationer.

– Många lärare jobbar så utan att kalla det forskning, konstaterade hon.

Sedan var det dags för deltagarna för lärarutbildningens informationsdag att arbeta vidare med forskningsbaserat lärande i workshops.

Text och video: Maria Elisson