This page in English

”Värdefull input till våra dataanalyser” – Newbreed-doktoranderna om besöket i Southampton

Doktoranden Maja Dobrosavljevic.

Maja Dobrosavljevic spenderade även några dagar vid University of Oxford för en kurs i systematiska översikter tillsammans med kollegan Carmen Solares Canal.

Maja Dobrosavljevic och Carmen Solares Canal forskar om adhd hos äldre och hälsan hos äldre med kriminell bakgrund. I våras spenderade de tre veckor vid University of Southampton i Storbritannien för att lära sig mer om forskningsmetoden som de båda använder i sina studier.

Doktorander inom Newbreed-programmet ska under sina forskarutbildning tillbringa fyra perioder i verksamheter utanför universitetet. Syftet är att möjliggöra överföring av kunskap, men också ett utbyte mellan doktorander och andra forskare, företag och organisationer.

De är båda psykologer och doktorander inom Newbreed – ett tvärvetenskapligt doktorandprogram med fokus på åldrande vid Örebro universitet.

– Under vårt besök i Storbritannien var målet att lära oss så mycket som möjligt av experterna på systematiska översikter. Det är metoden vi använder oss av i våra studier och med hjälp av den kan man sammanställa all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde, säger Maja Dobrosavljevic.

Hon forskar om hur det är att åldras med adhd, något vi i dagsläget vet väldigt lite om.

– Vi vet inte hur diagnosen påverkar hälsan och livskvaliteten hos människor över 50 år. Jag är också intresserad av kopplingar mellan adhd och andra vanligt förekommande sjukdomar hos äldre som hjärtsjukdomar och typ-2 diabetes, säger hon.

Som ett första steg i studien ska Maja Dobrosavljevic försöka få svar på hur många människor över 50 år har adhd. Andelen barn med adhd är runt 5 procent, medan man räknar med att ungefär 2,5 procent av vuxna är diagnosticerade med adhd.

– Hos äldre är siffran förmodligen ännu lägre, men vi vet inte säkert.

I Southampton har både Maja Dobrosavljevic och Carmen Solares Canal arbetat med att bygga vidare på sina studier under handledning av Samuele Cortese, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid University of Southampton.

– Jag har fått värdefull input till mina dataanalyser och jag har haft stor nytta av att vår värd i Southampton också forskar om adhd, säger Maja Dobrosavljevic.

Äldre med kriminell bakgrund

Ett annat område med stora kunskapsluckor inom åldrandeforskningen är hälsa hos äldre med kriminell bakgrund. Utgångspunkten i Carmen Solares Canals forskning är att en kriminell bakgrund kommer att påverka hur personen åldras.

Carmen Solares Canal.

Carmen Solares Canal forskar om hälsan hos äldre med kriminell bakgrund.

– Det rör sig om både mental och fysisk hälsa. Jag vill kartlägga vilka faktorer som påverkar hälsan hos denna grupp, säger hon.

Just nu arbetar Carmen Solares Canal med att sammanställa tidigare internationell forskning inom området. I nästa studie är målet att titta närmare på äldre personer med kriminell bakgrund i Sverige.

– I Southampton har jag fått återkoppling på min studie från experter på metoden som jag använder. De kunskaperna kommer jag att ha stor nytta av i min forskning, säger hon.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat 

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den påverkar en persons förmåga att koncentrera sig, styra och kontrollera sitt beteende. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv man är som person.

Källa: 1177 Vårdguiden