”Vi måste lyssna på den alternativa medicinen”

Vi måste mötas. Det var utgångspunkten för Örebroforskaren Jonas F. Ludvigsson i ett möte i Almedalen som debatterade etik och alternativ medicin.

Seminariet arrangerade av Statens medicinsk-etiska råd, Smer, och samlade representanter för den etablerade sjukvården, och representanter för alternativa behandlingar.

Diskussionen inledde av Kjell Asplund som lett den så kallade KAM-utredningen, Komplementär och alternativ medicin och vård, som nyligen presenterat resultat i ett delbetänkande. Jonas F. Ludvigsson är ledamot i utredningen.